Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής & Κατασκευών

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

2.3.06.5 - 7ο εξάμηνο


Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2017

Ώρες διδασκαλίας / Χώρος διεξαγωγής μαθήματος
Δευτέρα / 15:15 - 17:00, Αίθ. Δ209
Παρασκευή / 08:45 - 10:30, Αίθ. Ζ202


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Α/Α
Ημ/νία
Περιεχόμενο ανακοίνωσης
9
27 Σεπτ 2017
8
12 Ιουν 2017
7
21 Φεβ 2017
6
14 Δεκ 2016
5
12 Δεκ 2016
4
01 Δεκ 2016
3
11 Νοε 2016
«Δήλωση συμμετοχής στην εργαστηριάκη άσκηση 2016-2017 έως Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, στο εργαστήριο Δυναμικής (Μ.002) και στις αίθουσες Ζ.201 και Ζ.202 τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος»
2
06 Φεβ 2015
1
21 Οκτ 2014Παρακαλείσθε να δηλώσετε στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να ενημερώνεσθε για το μάθημα μέσω email.
Email

 Copyright © ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών - 2017. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή του παρόντος Εκπαιδευτικού Υλικού, εξ' ολοκλήρου ή τμήματος αυτού, για πάσης φύσεως εμπορικό ή επαγγελματικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσεως, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.


 

Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό
Α/Α Αρχείου
Περιεχόμενο
Αρχείο
1

Συντήρηση Μηχανών και Διάγνωση Βλαβών

DSL_DynII_Condition_Monitoring
2

Μέθοδοι Επεξεργασίας Ψηφιακού Σήματος (1/2)

DSL_DynII_Diagnostic_Methods_01
3

Κακή Ευθυγράμμιση - Αζυγοσταθμία - Μηχανική Χαλαρότητα - Συντονισμός

DSL_DynII_Misal_Unbal
4

Διαγνωστική Βλαβών Ρουλεμάν Κύλισης

DSL_DynMhxII_Bearing_Diagnostics
5

Διαγνωστική Βλαβών Γραναζιών

DSL_DynMhxII_Gear_Diagnostics
6

¶σκηση 1

DSL_DynII_Exercise_01
7

¶σκηση 2

DSL_DynII_Exercise_02
8

¶σκηση 3

DSL_DynII_Exercise_03
9

¶σκηση 4

DSL_DynII_Exercise_04
10

¶σκηση 5

DSL_DynII_Exercise_05
11

¶σκηση 6

DSL_DynII_Exercise_06
12

¶σκηση 7

DSL_DynII_Exercise_07
13

¶σκηση 8

DSL_DynII_Exercise_08
14

¶σκηση 9

DSL_DynII_Exercise_09
15

¶σκηση 10

DSL_DynII_Exercise_10
16

¶σκηση 11

DSL_DynII_Exercise_11
17

Διαγνωστική Βλαβών Στρεφομένου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού - Πρόχειρες Σημειώσεις

DSL_DynMhxII_Notes
18

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

DSL_DynMhxII_EqTable
19

Τυπολόγιο γραπτής εξέτασης 2015-2016

DSL_DynMhxII_Typologio_15-16
20
Ανάλυση Λιπαντικών (Σεμινάριο από τον κ. Χαράλαμπο Αποστολίδη)

Σημειώσεις Σεμιναρίου

Πληροφοριακό Υλικό

21
Σημειώσεις μαθήματος "Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις" Ακαδ. Έτους 2015-2016

Shmeiwseis_BE_15-16.rar


 

Εργαστηριακό Υλικό
Α/Α Αρχείου
Περιεχόμενο
Αρχείο
1

Πληροφοριακό Υλικό

DSL_DynMhxII_LabNotes
2

Παράρτημα Α

DSL_DynMhxII_App_A
3

Παράρτημα Β

DSL_DynMhxII_App_B
4

Παράρτημα Γ

DSL_DynMhxII_App_C
5

Παράρτημα Δ

DSL_DynMhxII_App_D
6

Παράρτημα Ε

DSL_DynMhxII_App_E
7

Κώδικας MatLab για επεξεργασία ενός ακατέργαστου δυναμικού σήματος

DSL_DynMhxII_LabCode01
8

Κώδικας MatLab για επεξεργασία τριών ακατέργαστων δυναμικού σήματος

DSL_DynMhxII_LabCode02
9

Κώδικας MatLab για αποδιαμόρφωση ενός δυναμικού σήματος και επεξεργασία αυτού

DSL_DynMhxII_LabCode03
10

Κώδικας MatLab για αποδιαμόρφωση τριών δυναμικών σημάτων και επεξεργασία αυτών

DSL_DynMhxII_LabCode04


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Συνοπτική περιγραφή
- Το Εργαστήριο περιλαμβάνει επίδειξη πειραματικής εφαρμογής και παράδοση Εργασίας.
- Η Βαθμολογική Βαρύτητα του Εργαστηρίου είναι 30% του Συνολικού Βαθμού, υπό την αυστηρή προϋπόθεση της
παρουσίας στο Εργαστήριο και της παράδοση Εργασίας.
- Παρουσία στο Εργαστήριο άνευ παράδοσης Εργασίας δεν βαθμολογείται.
- Παράδοση Εργασίας άνευ παρουσίας στο Εργαστήριο δεν βαθμολογείται.
- Η Βαθμολογία στο Εργαστήριο μεταφέρεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εκτός κι εάν δηλωθεί εκ νέου συμμετοχή (σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος).
- Η συμμετοχή στην Τελική και Επαναληπτική Γραπτή Εξέταση, με Βαθμολογική Βαρύτητα 70% του Συνολικού Βαθμού, δεν προϋποθέτει την παρουσία στο Εργαστήριο.

Διαδικασία
- Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή εγγράφως στον Υπεύθυνο Εργαστηρίου.
- Η συμμετοχή είναι δυνατόν να δηλωθεί είτε κατά τη διάρκεια διδασκαλίας του μαθήματος είτε καθημερινά 11:00-17:00 στο Εργαστήριο (Κτίριο Μ - Αίθουσα Μ002).
- Ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου οργανώνει τους συμμετέχοντες σε Εργαστηριακές Ομάδες (έως και 10 συμμετεχόντων).
- Αναπλήρωση Εργαστηρίου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν έγκαιρης συνεννοήσεως και εγκρίσεως από τον Διδάσκοντα.
- Η παρουσία στο Εργαστήριο επιβεβαιώνεται με υπογραφή του σχετικού Παρουσιολογίου.
- Πληροφοριακό υλικό για το Εργαστήριο βρίσκεται ανηρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα, στον πίνακα 'Εργαστηριακό Υλικό'.
- Κάθε Εργαστηριακή Ομάδα επεξεργάζεται διαφορετικό σύνολο δεδομένων (τα δεδομένα προέρχονται από βιομηχανικές εφαρμογές).
- Οι απαραίτητοι κώδικες για την επεξεργασία των δεδομένων (κώδικες MatLab) βρίσκονται ανηρτημένοι στην παρούσα ιστοσελίδα, στον πίνακα 'Εργαστηριακό Υλικό'.
- Η εκφώνηση και τα δεδομένα της Εργασίας για κάθε Εργαστηριακή Ομάδα θα αναρτούνται στην παρούσα ιστοσελίδα, στον πίνακα 'Εργαστηριακό Υλικό', μετά το πέρας του αντίστοιχου Εργαστηρίου.
- Κάθε μέλος κάθε Εργαστηριακής Ομάδος παραδίδει ατομική Εργασία.
- Η προθεσμία παράδοσης των Εργασιών ταυτίζεται αυστηρά με την ημερομηνία της Γραπτής Εξέτασης στην Κανονική Περίοδο (Χειμερινό Εξάμηνο).
- Επίλυση αποριών: καθημερινά 11:00-17:00 στο Εργαστήριο (Κτίριο Μ - Αίθουσα Μ002), εκτός ωρών διδασκαλίας και εργαστηρίων.


Βιβλιογραφία
Τίτλος βιβλίου
Συγγραφέας
Εκδότης
Έτος έκδοσης
Δυναμική Μηχανών

Κανάραχος Α., Αντωνιάδης Ι.

Παπασωτηρίου & Σια Ο.Ε.
1998
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
DSL_DynMhxII_Books


Εξετάσεις

Εξετατική διαδικασία
- Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες
- Ελάχιστος χρόνος παραμονής: 1 ώρα
- Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται με κλειστά βιβλία.
- Προβλέπεται η χρήση υπολογιστή χειρός (κομπιουτεράκι).

- Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, χρησιμοποιείται το πάσο και η αστυνομική ταυτότητα (αντί αστυνομικής ταυτότητας, είναι δυνατή η επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία, π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης, κτλ).
- Μαζί με τα θέματα της εξέτασης, θα δοθεί τυπολόγιο και ένα φυλλάδιο για απαντήσεις.
- Κατά τη διάρκεια της εξέτασης επάνω στα έδρανα προβλέπεται να υπάρχουν μόνον τα προαναφερόμενα (φυλλάδιο εξέτασης, πάσο & ταυτότητα, κομπιουτεράκι) και στυλό/μολύβι/χάρακας. Ο,τιδήποτε άλλο (π.χ. κάθε είδους σημειώσεις, λευκά φύλλα, κινητό τηλέφωνο, τσάντες, χαρτιά, κτλ.) δεν προβλέπεται. Χρήση κινητού τηλεφώνου για αριθμητικές πράξεις ή ως ρολόι δεν προβλέπεται. Ανταλλαγή υπολογιστών χειρός κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν προβλέπεται.
- Εξεταστέα ύλη: από το βιβλίο 'Δυναμική Μηχανικών' (Α. Κανάραχος, Ι. Αντωνιάδης, 1998), τα κεφάλαια 13, 14 και 16 καθώς οι πρόχειρες σημειώσεις του μαθήματος, όπως αυτές παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, στον πίνακα 'Πρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό'
.


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής (Διευθυντής Εργαστηρίου)
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Διευθυντής
Γραφείο: E3.14, Κτίριο (Ε), 3ος όροφος, τηλ: 210 772 1524
Email: antogian@central.ntua.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/Antoniadis_Ioannis

Δρ. Χρήστος Γιακόπουλος, ΕΔΙΠ
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Γραφείο: M.002, Κτίριο (M), Ισόγειο, τηλ: 210 772 2332
Email: chryiako@central.ntua.gr