ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ !


Καλωσήλθατε στο μάθημα

Ο δικτυακός αυτός τόπος, που αφορά το μάθημα του, δημιουργήθηκε στα πλαίσια της αναβάθμισης των σπουδών στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και έχει θέσει ως στόχο του να αποτελέσει το σημείο αναφοράς του μαθήματος, τόσο για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την λειτουργία του μαθήματος στην φοιτητική κοινότητα, όσο και για την παροχή των μέσων, των διευκολύνσεων και των απαιτήσεων που θα οδηγήσουν στην πραγματική αξιοποίηση του μαθήματος από πλευράς των φοιτητών.

Η σημαντικότητα του μαθήματος έγκειται στο ότι αποτελεί τη βάση για τα υπόλοιπα μαθήματα πληροφορικής που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών. Επίσης παρέχει εργαλεία για τον φοιτητή που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει να κάνει το πέρασμα του από τη σχολή πιο αποδοτικό και πιο "ξεκούραστο".

 

 

Σκοπός του μαθήματος

Οι πρόσφατες εξελίξεις οδήγησαν στην εμφάνιση ολοκληρωμένων και «έξυπνων» συσκευών (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, αμορτισέρ, κλπ) αποτελουμένων τόσο από φυσικά (π.χ. ηλεκτρομηχανικά) στοιχεία όσο και από ενσωματωμένους ελεγκτές (embedded controllers) που παρέχουν δυνατότητες αυτόματης και αυτόνομης εύρυθμης λειτουργίας των όπως και επικοινωνίας με άλλες συσκευές. Ο προγραμματισμός αυτών των συσκευών γίνεται από τους ίδιους τους σχεδιαστές -κατασκευαστές των, όχι αναγκαστικά μηχανικών Η/Υ. Το μάθημα Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακού Ελέγχου (Microprocessors Based Control) έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών Μηχανολόγων στις έννοιες των Ενσωματωμένων Συστημάτων Ελέγχου (Embedded Control Systems) από την σκοπιά εφαρμογής στο πεδίο της Μηχανολογίας.

 

 

Απαραίτητο Λογισμικό

Ένα τμήμα από τα βοηθήματα, τα οποία αφορούν το μάθημα, παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή. Για να μπορέσετε να τα δείτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός του ΕΠΥ στης σχολής, πιθανώς θα χρειαστείτε τα προγράμματα τα οποία εμφανίζονται σε λίστα αμέσως πιο κάτω. Το κατά πόσο θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα, εξαρτάται από τα προγράμματα που είναι ήδη εγκατεστημένα στον Η/Υ στον οποίο πρόκειται να εργαστείτε. Συνοπτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Τύπος αρχείων Πρόγραμμα που χρειάζεστε Που θα το βρείτε
.ppt Microsoft Power Point
Συνήθως περιέχει παρουσιάσεις που γίνονται στο αμφιθέατρο στα πλαίσια των παραδόσεων. Είναι διαδραστικά (interactive) και βοηθούν περισσότερο από απλά κείμενα.
Είναι εμπορικό πρόγραμμα που διατίθεται ως τμήμα του περιβάλλοντος MS Office.
.pdf Adobe Acrobat (Reader)
Συνήθως περιέχει κείμενα από ασκήσεις ή σημειώσεις που αφορούν το μάθημα. Υποκαθιστά τις φωτοτυπίες ή άλλες έντυπες σημειώσεις.
Από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.adobe.com) μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το πρόγραμμα προβολής των αρχείων PDF, Adobe Acrobat Reader.

 

Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω ανακοινώσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά (οι πιο πρόσφατες πρώτα). Αποτελούν βασικό σημείο ενημέρωσης του μαθήματος και πρέπει να τις συμβουλεύεστε συχνά.

01/06/2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

H εξέταση του μαθήματος θα γίνει με φυσική παρουσία (συνήθεις γραπτές εξέτάσεις) ακολουθώντας τους κανόνες υγιεινής που απαιτούνται και οι οποίοι επιτυχώς εφαρμόσθηκαν στις εξετάσεις Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία είναι: (1) η προσκόμιση κατά την ημερομηνία εξέτασης του κατάλληλου επίσημου παραστατικού περί αρνητικού “self-test” εντός του προηγούμενου 24-ώρου καθώς και η χρήση μάσκας προσώπου κατά την είσοδο στην αίθουσα και καθ’ όλη τη παραμονή εντός αυτής και (2)  η εγγραφή του ενδιαφερομένου ΜΟΝΟΝ στην ομάδα «ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ» στο mycourses ως εξής:

Επιλέξετε (εντός του mycourses) διαδοχικά: Μάθημα Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές > Εργαλεία > Ομάδες και πατήστε το πράσινο κουμπί (Εγγραφή) στην ομάδα: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ»

 

Για όσους ΔΕΝ μπορούν να εξετασθούν με φυσική παρουσία για λόγους σχετιζόμενους με την πανδημία και μονο, ο εναλλακτικός τρόπος εξέτασης θα είναι η "1-προς-1 προφορική, εξ αποστάσεως, ηλεκτρονική εξέταση απο το Καθηγητή" (Σχετικές οδηγίες θα ανακοινωθούν, τόσο από στο mycourses όσο και στην ιστοσελίδα του μαθήματος, καταλλήλως. Θα υπάρξει δηλαδή σχετική ανακοίνωση). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν συμμετοχή ΜΟΝΟΝ στην ομάδα «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Διαδικτυακά)» στο mycourses ως εξής:

Επιλέξετε (εντός του mycourses) διαδοχικά: Μάθημα Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές > Εργαλεία > Ομάδες και πατήστε το πράσινο κουμπί (Εγγραφή) στην ομάδα: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Διαδικτυακά)».

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ: Παρασκευή, 18/06/2021, 23:59:59)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η διαδικασία των εξετάσεων απαιτεί μεγάλη οργάνωση και κινητοποίηση προσωπικού. Κατά συνέπεια, θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφών/ αλλαγών στις παραπάνω λίστες αμέσως μετά την αναφερόμενη ημερομηνία. Καλείστε να συμμετάσχετε, με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε νέους μηχανικούς, στην οργάνωση των εξετάσεων, ακολουθώντας επακριβώς τους κανόνες.

 
20/5/2021

ΝΕA (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ) εκφώνηση του θέματος μελέτης (Παραδοτέο Α) ευρίσκεται στο τμήμα "Γενικά-Δομή-ΙΙΙ-Α" και απόλυτη ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (με e-mail στον διδάσκοντα) της τεχνικής εκθεσης της Φάσης 4 (τελευταια) γιά όσους τους αφορά, ορίζεται η Παρασκευή 10η Ιουνίου 2021, 00:00:01.

 
15/5/2021
Η εκφώνηση του θέματος μελέτης (Παραδοτέο Α) ευρίσκεται στο τμήμα "Γενικά-Δομή-ΙΙΙ-Α" και απόλυτη ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (με e-mail στον διδάσκοντα) της τεχνικής εκθεσης της Φάσης 4 (τελευταια) γιά όσους τους αφορά, ορίζεται η Παρασκευή 10η Ιουνίου 2021, 00:00:01.
 
15/5/2021
Η ζωντανή διάλεξη, που θα γινει (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής) την Πεμπτη 20/05 /2021 στις 12:00, θα αφορά "Ασκήσεις". Tο περιεχόμενο (σημειώσεις, video) θα αναρτηθουν μετά τη διάλεξη. Για την συνδεση θα χρησιμοποιηθεί το MS-TEAMS και τo meeting link ειναι το ίδιο με αυτο που αναφέρεται στην ανακοίνωση της 13/03/2021 και ήδη χρησιμοποιήθηκε για ζωντανά μαθήματα προηγουμένως.
 
13/5/2021
Για την επίλυση της Φάσης 3 του Θέματος Μελέτης, το ζήτημα που αφορά τον Βέλτιστο Έλεγχο του Διακριτού Συστήματος να γίνει με χρήση της σχετικής ρουτίνας MATLAB. Ένεκα των ερωτημάτων που ετέθησαν ( σήμερα, ημέρα παράδοσης του Θέματος... ) η παράδοση μεταφέρεται 23:59:59, Κυριακή 16/5/2021.
 
11/5/2021
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΣΒΗΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΛΑΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΩΡΟΥ)
 
11/5/2021
Η ζωντανή διάλεξη, που θα γινει (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής) την Πεμπτη 13/05 /2021 στις 12:00, θα αφορά "Ασκήσεις". Tο περιεχόμενο (σημειώσεις, video) θα αναρτηθουν μετά τη διάλεξη. Για την συνδεση θα χρησιμοποιηθεί το MS-TEAMS και τo meeting link ειναι το ίδιο με αυτο που αναφέρεται στην ανακοίνωση της 13/03/2021 και ήδη χρησιμοποιήθηκε για ζωντανά μαθήματα προηγουμένως.
 
23/4/2021
Η εκφώνηση του θέματος μελέτης (Παραδοτέο Α) ευρίσκεται στο τμήμα "Γενικά-Δομή-ΙΙΙ-Α" και απόλυτη ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (με e-mail στον διδάσκοντα) της τεχνικής εκθεσης της Φάσης 3 γιά όσους τους αφορά, ορίζεται η Παρασκευή 14η Μαίου 2021, 00:00:01.
 
22/4/2021
Η προφορική εξέταση του 1ου θέματος του προγραμματισμού σε C θα γίνει μέσω του link του WebEx που γίνεται και το μάθημα την Παρασκευή 14:00 - 16:00 βάσει του παρακάτω προγράμματος. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος επικοινωνήστε απαντώντας στο e-mail με την εκφώνηση της εργασίας.
Τολης Δημήτριος 14:00
Δημου Εμανουήλ 14:10
Κεχρη Μαρία 14:20
Κρητικος Ιάκωβος 14:30
Γακος Βασιλειος 14:40
Ζαζας Ιωάννης 14:50
Κωνσταντόπουλος Γεώργιος 15:00
Ράκσι Κόπο 15:10
Κουκουγκέλης Γεώργιος 15:20
Πασπαλίδης Παναγιώτης 15:30
Χαχάμης Ευστάθιος 15:40
Μαλλιαρόπουλος Μάριος 15:50
 
19/4/2021
Την Πέμπτη 22/04 @ 12:00 θα γινει μαθημα διάρκειας 160-180 min σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ σε C. Το προγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί ειναι το CISCO WEBEX. Οδηγίες χρησης του απο τους σπουδαστές παρατίθενται στον συνδεσμο: http://www.noc.ntua.gr/files/docs/Cisco_Webex_Student_Guide.pdf . Για την συνδεση θα απαιτηθεί o συνδεσμος: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdb8ecea90c424a55fc8506bdb12fc955
 
08/4/2021
Η ζωντανή διάλεξη, που θα γινει (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής) την Πεμπτη 15/04 /2021 στις 12:00, θα αφορά "Ασκήσεις". Tο περιεχόμενο (σημειώσεις, video) θα αναρτηθουν μετά τη διάλεξη. Για την συνδεση θα χρησιμοποιηθεί το MS-TEAMS και τo meeting link ειναι το ίδιο με αυτο που αναφέρεται στην ανακοίνωση της 13/03/2021 και ήδη χρησιμοποιήθηκε για ζωντανά μαθήματα προηγουμένως (βλ. ανακοινωση 27 / 3 / 2021).
 

08/4/2021

Δείτε τις παρακάτω τρεις σημαντικές ενέργειες που απαιτούνται από τους φοιτητές.

  • Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει τη βαθμολόγηση με εργασίες, θα πρέπει να στείλουν άμεσα e-mail στο c-programming@allos.gr τα e-mails τους προκειμένου να παραλάβουν την εκφώνηση του πρώτου θέματος στη C.
  • Η παράδοση του 1ου Θέματος C θα γινει ηλεκτρονικά, στη σελίδα http://iservices.mech.ntua.gr/#/courses/4/projects/6 και η προθεσμία υποβολής είναι Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 23:59:59.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κώδικας του main.c αρχείου σας, θα πρέπει να αντιγραφεί και επικολληθεί (copy/paste) στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας υποβολής.

 

04/4/2021

Η εκφώνηση του θέματος μελέτης (Παραδοτέο Α) ευρίσκεται στο τμήμα "Γενικά-Δομή-ΙΙΙ-Α" και απόλυτη ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (με e-mail στον διδάσκοντα) της τεχνικής εκθεσης της Φάσης 2 γιά όσους τους αφορά, ορίζεται η Παρασκευή 23η Απριλίου 2021, 00:00:01.

 

04/4/2021

Την Πέμπτη 08/04 @ 12:00 θα γινει μαθημα διάρκειας 160-180 min σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ σε C. Το προγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί ειναι το CISCO WEBEX. Οδηγίες χρησης του απο τους σπουδαστές παρατίθενται στον συνδεσμο: http://www.noc.ntua.gr/files/docs/Cisco_Webex_Student_Guide.pdf . Για την συνδεση θα απαιτηθεί o συνδεσμος: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdb8ecea90c424a55fc8506bdb12fc955

 

27/3/2021

Η ζωντανή διάλεξη, που θα γινει (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής) την Πεμπτη 01/04 /2021 στις 12:00, θα αφορά "Ασκήσεις". Tο περιεχόμενο (σημειώσεις, video) θα αναρτηθουν μετά τη διάλεξη. Για την συνδεση θα χρησιμοποιηθεί το MS-TEAMS και τo meeting link ειναι το ίδιο με αυτο που αναφέρεται στην ανακοίνωση της 13/03/2021 και ήδη χρησιμοποιήθηκε για το ζωντανό μαθημα "αρχιτεκτονικής μικροελεγκτών και Demo χρήσης MATLAB".

 

13/3/2021

Την Δευτέρα 22/03 12:00 θα γινει ζωντανό εξ αποστάσεως μαθημα (αυτό που δεν εγινε στις 11/03), σε ζητήματα της αρχιτεκτονικής μικροελεγκτών και Demo χρήσης MATLAB. Για την συνδεση θα απαιτηθεί o συνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8cea565015644c0c81981a5d01644125%40thread.tacv2/General?groupId=369b6998-b205-491f-8669-7261c32db6e5&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40  . Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο:https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/troubleshoot/teams-sign-in/sign-in-loop#resolution και αν και παλι δεν μπορείτε να συνδεθείτε, δοκιμάστε να συνδεθείτε με απόρρητη περιήγηση (private browsing) εφόσον πρώτα έχετε ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες. Σας ενθαρρύνουμε να δοκιμάσετε τον σύνδεσμο τουλάχιστον μια μέρα πριν τη προκαθορισμένη ημερομηνία του μαθήματος για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε στο kos.alevizos@gmail.com

 

13/3/2021

Την Πέμπτη 18/03 @ 12:00 θα γινει μαθημα διάρκειας 160-180 min σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ σε C. Το προγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί ειναι το CISCO WEBEX. Οδηγίες χρησης του απο τους σπουδαστές παρατίθενται στον συνδεσμο: http://www.noc.ntua.gr/files/docs/Cisco_Webex_Student_Guide.pdf . Για την συνδεση θα απαιτηθεί o συνδεσμος : https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me76fc3c8803e8ed4aa7bfe2dba91e5b4

Καλό θα είναι πριν το μάθημα να δείτε αυτό το βίντεο για την εγκατάσταση του προγράμματος CLion το οποίο θα χρησιμοποιούμε στο μάθημα : https://youtu.be/Ytn4zujwzKY

Στα σχόλια του βίντεο υπάρχουν οι σύνδεσμοι των 4 βημάτων της διάφάνειας που μιλά για την εγκατάσταση.

 

10/3/2021

Για λόγους τεχνικούς το ζωντανό μάθημα της Πέμπτης 11/03 αναβάλλεται. Θα ανακοινωθεί η εναλλακτική ημερομηνία συντόμως.

 

9/3/2021

Ακολουθόντας τις οδηγίες της πολιτείας και του ιδρύματος, οι διαλέξεις του μαθήματος "Έλεγχος με μικρο-Υπολογιστές" θα γίνουν εκ του μακρόθεν μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Συγκεκριμένα:

(Ι) οι διαλέξεις θεωρίας & παραδειγμάτων θα γίνουν μέσω ασυγχρονης διδασκαλίας (video) όπου θα παρουσιάζονται τα slides και οι προφορικές / γραπτές εξηγήσεις και
(ΙΙ) οι ασκήσεις & ερωτήσεις/απαντήσεις θα γίνουν μέσω σύγχρονης διδασκαλίας (MS-Teams). Καθε φορά που θα επικεινται ασκήσεις θα σας γνωστοποιείται εδώ με ανακοίνωση το σχετικό link συμμετοχής.

Τα 3 πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να έχετε υπόψη είναι:
(Α) Θα πρεπει αμεσα και οπωσηδήποτε να κανετε εγγραφη στο μαθημα και στη πλατφορμα mycourses ωστε να εχουμε αμεση επικοινωνια και καλυτερη διαχειριση εξετάσεων κλπ.,

(Β) Ολη η επικοινωνία και οργάνωση αυτού του μαθήματος θα γίνει μέσω αυτής της σελίδας και του mycourses, και
(Γ) Ολο το υλικό (Σημειώσεις - Διαλέξεις - Διαφανειες κλπ) ευρισκεται ανα ημερομηνια στο τμήμα "ΜΑΘΗΜΑ" αυτη της σελίδας. Οι διαλέξεις-video θα αναρτώνται για χρηση σας, ΟΜΩΣ ΔΕΝ προκείται να μεινουν μόνιμα στο χώρο ανάρτησης, σύντομα θα σβήνονται (περιορισμοί χώρου), οπότε θα πρέπει να τις "κατεβάζετε" στα τοπικά σας μέσα (Αιτήματα για αποστολή-διαθεσιμότητα των διαλέξεων, συνήθως υποβαλλόμενα πλησίον των εξετάσεων, θα αγνοούνται ως αδύνατα). Παρακαλώ ενημερώστε και τους γνωστούς σας!

 

9/3/2021

Τα διαδικαστικά - οργανωτικά του μαθηματος ευρίσκονται εδώ.

 

 

9/3/2021

Η εκφώνηση του θέματος μελέτης (Παραδοτέο Α) ευρίσκεται στο τμήμα "Γενικά-Δομή-ΙΙΙ-Α" και απόλυτη ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (με e-mail στον διδάσκοντα) της τεχνικής εκθεσης της Φάσης 1 γιά όσους τους αφορά, ορίζεται η Παρασκευή 2α Απριλίου 2021, 00:00:01.

 

 

9/3/2021

Την Πέμπτη 11/03 12:00 θα γινει ζωντανό εξ αποστάσεως μαθημα σε ζητήματα της αρχιτεκτονικής μικροελεγκτών και Demo χρήσης MATLAB. Για την συνδεση θα απαιτηθεί o συνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8cea565015644c0c81981a5d01644125%40thread.tacv2/General?groupId=369b6998-b205-491f-8669-7261c32db6e5&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

 

 

 

Προβλήματα - Αναφορές για τον δικτυακό μας τόπο

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα που να αφορά τον παρών δικτυακό τόπο επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στις διευθύνσεις:

Για τη διευκόλυνση όλων, αλλά και για την ταχύτερη απόκριση μας παρακαλούμε διατηρήστε το θέμα όπως το ορίζουμε. Για επιβεβαίωση το θέμα είναι:

μY CONTROL Report