Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής & Κατασκευών

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ

2.3.22.9 - 9ο εξάμηνο
(Κύκλος σπουδών: ΕΕΜΜ)


Τελευταία ενημέρωση: 30 Οκτωβρίου 2017

Διεξαγωγή μαθήματος
Τετάρτη: 10:45 - 12:30 / Κτίριο Ζ, Αίθουσα 205
Παρασκευή: 10:45 - 12:30 / Κτίριο Ζ, Αίθουσα 001


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Α/Α
Ημ/νία
Περιεχόμενο Ανακοίνωσης
3
12 Ιουν 2017
«Η εξέταση του μαθήματος "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00, στις Αίθουσες 206, 207 του Κτιρίου Ζ»
2
02 Νοε 2016
«Για το θέμα εξαμήνου του μαθήματος παρακαλείσθε να αποστείλετε στο mail του κ. Παραδεισιώτη, τα στοιχεία των φοιτητών (ονοματεπώνυμο, mail, Α.Μ.) που θα είναι στην κάθε ομάδα, έτσι ώστε να σας ανατεθούν τα δεδομένα των αεροσκαφών. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται το πολύ από τρία (3) άτομα»
1
03 Ιούν 2016
«Στα πλαίσια της εαρινής εξεταστικής, η εξέταση του μαθήματος "Δυναμική II", θα πραγματοποιηθεί την Τρτη 14/06/2016 και ώρα 12:00 στις Αίθουσες Ζ 206, 207»Copyright © ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών - 2017. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή του παρόντος Εκπαιδευτικού Υλικού, εξ' ολοκλήρου ή τμήματος αυτού, για πάσης φύσεως εμπορικό ή επαγγελματικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσεως, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.


Σημειώσεις Δυναμικής Πτήσης (Δρ. Ι.Α.Αντωνιάδης)
Α/Α
Εκπαιδευτικής
Ενότητας
Περιεχόμενο
Αρχείο
1
Εισαγωγή
Lecture_01.pdf
2
Στατική Ισορροπία και Αντιστάθμιση
Lecture_02.pdf
3
Δυναμικές Εξισώσεις Κίνησης - Γενικές Εξισώσεις
Lecture_03.pdf
4
Διαμήκης Δυναμική
Lecture_04.pdf
5
Εγκάρσια - Διεύθυνσης Δυναμική
Lecture_05.pdf
6
Επίλυση Εξισώσεων Κίνησης - Αεροδυναμικές Παράγωγοι Ευστάθειας - Προσομοίωση στο Matlab
Presentation_PC_Lab.pdf
--
Δυναμική και Έλεγχος Πτήσης (Βιβλίο)

Book.pdf

Book.html
Σημειώσεις Μαθήματος
Τίτλος
Συγγραφέας
Έτος έκδοσης
Χώρος Παραλαβής
Δυναμική Πτήσης
Ι. Α. Αντωνιάδης
2004
Γραφείο διδάσκοντος (Γραφείο Ε3.14, Κτίριο 'Ε', 3ος όροφος)Πρόσθετη βιβλιογραφία
Α/Α
Περιγραφή
01
J. Roskam (1998), Airplane flight dynamics and automatic flight controls, DAR corporation, http://www.darcorp.com/
02
B. Etkin, L. D. Reid (1996), Dynamics of flight, Wiley.
03
A. W. Babister (1980), Airplane Dynamic Stability and response, Pergamon press.
04
M.V. Cook (1997), Flight dynamics principles, Arnold.
05
G.D. Padfield (1999), Helicopter flight dynamics : the theory andapplication of flying qualities and simulation modeling, AIAA.
06

C.S. Droste and J.E. Walker, The General Dynamics Case Study on the F16 Fly-by-Wire Flight Control System, AIAA Professional Study Series. American Inst. of Aeronautics and Astronautics, Undated.

07
R.W. Prouty (1995), Helicopter performance stability and control, Krieger Publishing Company.


Παρακαλείσθε να δηλώσετε στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να ενημερώνεσθε για το μάθημα μέσω email.


Πρόσθετο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
Α/Α
Περιγραφή
01

Διπλωματική Εργασία Δ. Ροζή (2006)
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι (*)

http://www.darcorp.com/Software/AAA/ (λογισμικό)

http://www.airbus.com/

http://www.boeing.com/

http://www.dassault-aviation.com/

(*) Οι ανωτέρω σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί και εντοπίσθηκαν μέσω απλής διαδικτυακής αναζήτησης με τη μηχανή "Google". Για να συμπεριληφθεί κάποιος άλλος σύνδεσμος, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό σύνδεσμο (Link) στον διδάσκοντα.


Εξετάσεις

Με ανοικτά βιβλία


Διδάσκων

Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Διευθυντής
Γραφείο: E3.14, Κτίριο (Ε), 3ος όροφος, τηλ: 772-1524
Email: antogian@central.ntua.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/Antoniadis_Ioannis

Βοηθός Διδασκαλίας

Ανδρέας Παραδεισιώτης, Υ.Δ.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Γραφείο: M.002, Κτίριο (Μ), Ισόγειο, τηλ: 772-2332
Email: aparadis@mail.ntua.gr