Καλωσόρισμα

Ο δικτυακός αυτός τόπος, που αφορά το μάθημα του, δημιουργήθηκε στα πλαίσια της αναβάθμισης των σπουδών στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και έχει θέσει ως στόχο του να αποτελέσει το σημείο αναφοράς του μαθήματος, τόσο για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την λειτουργία του μαθήματος στην φοιτητική κοινότητα, όσο και για την παροχή των μέσων, των διευκολύνσεων και των απαιτήσεων που θα οδηγήσουν στην πραγματική αξιοποίηση του μαθήματος από πλευράς των φοιτητών.

Η σημαντικότητα του μαθήματος έγκειται στο ότι αποτελεί τη βάση για τα υπόλοιπα μαθήματα πληροφορικής που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών. Επίσης παρέχει εργαλεία για τον φοιτητή που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει να κάνει το πέρασμα του από τη σχολή πιο αποδοτικό και πιο "ξεκούραστο".

 

 

Σκοπός του μαθήματος

Οι πρόσφατες εξελίξεις οδήγησαν στην εμφάνιση ολοκληρωμένων και «έξυπνων» συσκευών (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, αμορτισέρ, κλπ) αποτελουμένων τόσο από φυσικά (π.χ. ηλεκτρομηχανικά) στοιχεία όσο και από αισθητήρες και ενσωματωμένους ελεγκτές (embedded controllers) που κάνουν εφικτή την αυτόματη και αυτόνομη εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και την επικοινωνία τους με άλλες συσκευές. Η ολοκληρωμένη σχεδίαση αυτών των συσκευών γίνεται από τους ίδιους τους σχεδιαστές-κατασκευαστές τους, που δεν είναι αναγκαστικά μηχανικοί Η/Υ.

Το μάθημα Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών έχει σκοπό να καλύψει τις γνώσεις που απαιτούνται για ένα σημαντικό τμήμα αυτής της "ολοκληρωμένης σχεδίασης" στοχεύοντας στην εισαγωγή των φοιτητών Μηχανολόγων στις έννοιες της Μηχανοτρονικής (Mechatronics) δηλαδή στην θεώρηση της ηλεκτρονικής από την σκοπιά εφαρμογής της στο πεδίο της Μηχανολογίας.

Επιπρόσθετες και βαθύτερες γνώσεις δίνονται στο μάθημα Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακού Ελέγχου (Microprocessors Based Control) που έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών Μηχανολόγων στις έννοιες των Ενσωματωμένων Συστημάτων Ελέγχου (Embedded Control Systems) από την σκοπιά εφαρμογής στο πεδίο της Μηχανολογίας.

 

 

Απαραίτητο Λογισμικό

Ένα τμήμα από τα βοηθήματα, τα οποία αφορούν το μάθημα, παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή. Για να μπορέσετε να τα δείτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός του ΕΠΥ στης σχολής, πιθανώς θα χρειαστείτε τα προγράμματα τα οποία εμφανίζονται σε λίστα αμέσως πιο κάτω. Το κατά πόσο θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα, εξαρτάται από τα προγράμματα που είναι ήδη εγκατεστημένα στον Η/Υ στον οποίο πρόκειται να εργαστείτε. Συνοπτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Τύπος αρχείων Πρόγραμμα που χρειάζεστε Που θα το βρείτε
.ppt Microsoft Power Point
Συνήθως περιέχει παρουσιάσεις που γίνονται στο αμφιθέατρο στα πλαίσια των παραδόσεων. Είναι διαδραστικά (interactive) και βοηθούν περισσότερο από απλά κείμενα.
Από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.microsoft.com) μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το πρόγραμμα προβολής των παρουσιάσεων του PowerPoint.

Εναλλακτικά ,ένα αντίγραφο του προγράμματος, μπορείτε να το αποκτήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

.pdf Adobe Acrobat (Reader)
Συνήθως περιέχει κείμενα από ασκήσεις ή σημειώσεις που αφορούν το μάθημα. Υποκαθιστά τις φωτοτυπίες ή άλλες έντυπες σημειώσεις.
Από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.adobe.com) μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το πρόγραμμα προβολής των αρχείων PDF, Adobe Acrobat Reader.

Εναλλακτικά, ένα αντίγραφο του προγράμματος μπορείτε να το αποκτήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προγράμματα που δίνονται, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αφορούν το λειτουργικό σύστημα των  MS Windowsκαι δεν αποτελούν απαραίτητα τις πιο πρόσφατες εκδόσεις που δίνονται από την εταιρεία. Εμείς προτείνουμε εφόσον χρειαστείτε κάποιο από αυτά τα προγράμματα να το αποκτήσετε (κατεβάζοντας το) από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας.

 

 

Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω ανακοινώσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά (οι πιο πρόσφατες πρώτα). Αποτελούν βασικό σημείο ενημέρωσης του μαθήματος και πρέπει να τις συμβουλεύεστε συχνά.

  07/05/2019
 

Οι ομάδες για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ της ΠΕΜΠΤΗΣ 23 και ΠΕΜΠΤΗΣ 30 Μαίου 2019 έχουν όπως βλέπετε σε αυτό το αρχείο που αφορά τους φοιτητές που είναι κανονικά εγγεγραμμένοι στο 4ο εξάμηνο και οι οποίοι είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσουν.

Τα εργαστήρια θα λάβουν χώρα στο υπόγειο του Εργαστηρίου Αυτομάτου Ελέγχου στο Κτίριο Μ (στην ράμπα ανάμεσα στο κτίριο Μ & Ν - δεύτερη πόρτα στο αριστερό σας χέρι). Για  οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα εργαστήρια απευθυνθείτε μέσω e-mail στον κ. Δροσάκη ( dross@mail.ntua.gr )

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το Μάθημα της Πέμπτης 23/5 θα γίνει στην κανονική του ώρα για όσους ΔΕΝ έχουν εργαστήριο την ίδια ημέρα, και θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη 30/5 για όσους δεν έχουν εργαστήριο τότε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Σε περίπτωση που το όνομά σας δεν βρίσκεται σε κάποια ομάδα ενώ βάσει των παραπάνω ανήκετε σε αυτούς που είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσετε, παρακαλούμε απευθυνθείτε μέσω e-mail στον κ. Δροσάκη ( dross@mail.ntua.gr )

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Τις Παρασκευές 24 & 31 Μαΐου θα γίνουν ασκήσεις από παλαιότερες εξεταστικές περιόδους.

   
  04/04/2019
  Οι Σημειώσεις του μαθήματος "Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά", δεδομένου ότι δεν έχει αλλάξει από πέρυσι, μπορoύν να τις προμηθευτούν μόνο οι πρωτο-εγγεγραμμένοι φοιτητές του σχετικού μαθήματος του 4ου εξαμήνου από τον χώρο του Εργαστηρίου Αυτομάτου Ελέγχου στο υπόγειο του Κτιρίου Μ (στην ράμπα ανάμεσα στο κτίριο Μ & Ν - δεύτερη πόρτα στο αριστερό σας χέρι) αποκλειστικά και μόνο κάθε Πέμπτη 14:00-15:30. Απαραίτητο να προσκομισθεί Αστυνομική Ταυτότητα.
   
 

 

   

 

 

Προβλήματα - Αναφορές

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα που να αφορά τον παρών δικτυακό τόπο επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στις διευθύνσεις:

Για τη διευκόλυνση όλων, αλλά και για την ταχύτερη απόκριση μας παρακαλούμε διατηρήστε το θέμα όπως το ορίζουμε. Για επιβεβαίωση το θέμα είναι:

INDUSTRIAL ELECTRONICSError Report