ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ !

 

Καλωσόρισμα

Ο δικτυακός αυτός τόπος, που αφορά το μάθημα του, δημιουργήθηκε στα πλαίσια της αναβάθμισης των σπουδών στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και έχει θέσει ως στόχο του να αποτελέσει το σημείο αναφοράς του μαθήματος, τόσο για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την λειτουργία του μαθήματος στην φοιτητική κοινότητα, όσο και για την παροχή των μέσων, των διευκολύνσεων και των απαιτήσεων που θα οδηγήσουν στην πραγματική αξιοποίηση του μαθήματος από πλευράς των φοιτητών.

Η σημαντικότητα του μαθήματος έγκειται στο ότι αποτελεί τη βάση για τα υπόλοιπα μαθήματα πληροφορικής που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών. Επίσης παρέχει εργαλεία για τον φοιτητή που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει να κάνει το πέρασμα του από τη σχολή πιο αποδοτικό και πιο "ξεκούραστο".

 

 

Σκοπός του μαθήματος

Οι πρόσφατες εξελίξεις οδήγησαν στην εμφάνιση ολοκληρωμένων και «έξυπνων» συσκευών (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, αμορτισέρ, κλπ) αποτελουμένων τόσο από φυσικά (π.χ. ηλεκτρομηχανικά) στοιχεία όσο και από αισθητήρες και ενσωματωμένους ελεγκτές (embedded controllers) που κάνουν εφικτή την αυτόματη και αυτόνομη εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και την επικοινωνία τους με άλλες συσκευές. Η ολοκληρωμένη σχεδίαση αυτών των συσκευών γίνεται από τους ίδιους τους σχεδιαστές-κατασκευαστές τους, που δεν είναι αναγκαστικά μηχανικοί Η/Υ.

Το μάθημα Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών έχει σκοπό να καλύψει τις γνώσεις που απαιτούνται για ένα σημαντικό τμήμα αυτής της "ολοκληρωμένης σχεδίασης" στοχεύοντας στην εισαγωγή των φοιτητών Μηχανολόγων στις έννοιες της Μηχανοτρονικής (Mechatronics) δηλαδή στην θεώρηση της ηλεκτρονικής από την σκοπιά εφαρμογής της στο πεδίο της Μηχανολογίας.

Επιπρόσθετες και βαθύτερες γνώσεις δίνονται στο μάθημα Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακού Ελέγχου (Microprocessors Based Control) που έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών Μηχανολόγων στις έννοιες των Ενσωματωμένων Συστημάτων Ελέγχου (Embedded Control Systems) από την σκοπιά εφαρμογής στο πεδίο της Μηχανολογίας.

 

 

Απαραίτητο Λογισμικό

Ένα τμήμα από τα βοηθήματα, τα οποία αφορούν το μάθημα, παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή. Για να μπορέσετε να τα δείτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός του ΕΠΥ στης σχολής, πιθανώς θα χρειαστείτε τα προγράμματα τα οποία εμφανίζονται σε λίστα αμέσως πιο κάτω. Το κατά πόσο θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα, εξαρτάται από τα προγράμματα που είναι ήδη εγκατεστημένα στον Η/Υ στον οποίο πρόκειται να εργαστείτε. Συνοπτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Τύπος αρχείων Πρόγραμμα που χρειάζεστε Που θα το βρείτε
.ppt Microsoft Power Point
Συνήθως περιέχει παρουσιάσεις που γίνονται στο αμφιθέατρο στα πλαίσια των παραδόσεων. Είναι διαδραστικά (interactive) και βοηθούν περισσότερο από απλά κείμενα.
Από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.microsoft.com) μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το πρόγραμμα προβολής των παρουσιάσεων του PowerPoint.

Εναλλακτικά ,ένα αντίγραφο του προγράμματος, μπορείτε να το αποκτήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

.pdf Adobe Acrobat (Reader)
Συνήθως περιέχει κείμενα από ασκήσεις ή σημειώσεις που αφορούν το μάθημα. Υποκαθιστά τις φωτοτυπίες ή άλλες έντυπες σημειώσεις.
Από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.adobe.com) μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το πρόγραμμα προβολής των αρχείων PDF, Adobe Acrobat Reader.

Εναλλακτικά, ένα αντίγραφο του προγράμματος μπορείτε να το αποκτήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προγράμματα που δίνονται, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αφορούν το λειτουργικό σύστημα των  MS Windowsκαι δεν αποτελούν απαραίτητα τις πιο πρόσφατες εκδόσεις που δίνονται από την εταιρεία. Εμείς προτείνουμε εφόσον χρειαστείτε κάποιο από αυτά τα προγράμματα να το αποκτήσετε (κατεβάζοντας το) από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας.

 

 

Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω ανακοινώσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά (οι πιο πρόσφατες πρώτα). Αποτελούν βασικό σημείο ενημέρωσης του μαθήματος και πρέπει να τις συμβουλεύεστε συχνά.

 

01/06/2021

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ


H εξέταση του μαθήματος θα γίνει με φυσική παρουσία (συνήθεις γραπτές εξέτάσεις) ακολουθώντας τους κανόνες υγιεινής που απαιτούνται και οι οποίοι επιτυχώς εφαρμόσθηκαν στις εξετάσεις Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία είναι: (1) η προσκόμιση κατά την ημερομηνία εξέτασης του κατάλληλου επίσημου παραστατικού περί αρνητικού “self-test” εντός του προηγούμενου 24-ώρου καθώς και η χρήση μάσκας προσώπου κατά την είσοδο στην αίθουσα και καθ’ όλη τη παραμονή εντός αυτής και (2)  η εγγραφή του ενδιαφερομένου ΜΟΝΟΝ στην ομάδα «ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ» στο mycourses ως εξής:

Επιλέξετε (εντός του mycourses) διαδοχικά: Μάθημα Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά > Εργαλεία > Ομάδες και πατήστε το πράσινο κουμπί (Εγγραφή) στην ομάδα: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ»

 

Για όσους ΔΕΝ μπορούν να εξετασθούν με φυσική παρουσία για λόγους σχετιζόμενους με την πανδημία και μονο, ο εναλλακτικός τρόπος εξέτασης (π.χ. "1-προς-1 προφορική, εξ αποστάσεως, ηλεκτρονική εξέταση απο το Καθηγητή") θα ανακοινωθεί, τόσο από στο mycourses όσο και στην ιστοσελίδα του μαθήματος, καταλλήλως (θα υπάρξει δηλαδή σχετική ανακοίνωση). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν συμμετοχή ΜΟΝΟΝ στην ομάδα «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Διαδικτυακά)» στο mycourses ως εξής:

Επιλέξετε (εντός του mycourses) διαδοχικά: Μάθημα Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά > Εργαλεία > Ομάδες και πατήστε το πράσινο κουμπί (Εγγραφή) στην ομάδα: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Διαδικτυακά)».

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ: (Τριτη, 22 /06/2021, 23:59:59)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η διαδικασία των εξετάσεων απαιτεί μεγάλη οργάνωση και κινητοποίηση προσωπικού. Κατά συνέπεια, θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφών/ αλλαγών στις παραπάνω λίστες αμέσως μετά την αναφερόμενη ημερομηνία. Καλείστε να συμμετάσχετε, με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε νέους μηχανικούς, στην οργάνωση των εξετάσεων, ακολουθώντας επακριβώς τους κανόνες.
   
 

19/4/2021


Την Τρίτη 20/04 @ 13:00 και Τετάρτη 21/04 @ 13:00 θα γινει ζωντανή διάλεξη διάρκειας ~100 min σε  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ. Tο περιεχόμενο (σημειώσεις, video) θα αναρτηθουν μετά τη διάλεξη. Για την συνδεση θα χρησιμοποιηθεί το MS-TEAMS και τo meeting link ειναι το : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a405af4a8ff9d405088af8ce2bce501d9%40thread.tacv2/1617906559084?context=%7b%22Tid%22%3a%22075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40%22%2c%22Oid%22%3a%220e3ab427-9261-4f95-b37c-def30fc9cbfa%22%7d

   
 

13/3/2021

Ακολουθόντας τις οδηγίες της πολιτείας και του ιδρύματος, οι διαλέξεις του μαθήματος "Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά" θα γίνουν εκ του μακρόθεν μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Συγκεκριμένα:

(Ι) οι διαλέξεις θεωρίας & παραδειγμάτων και οι ασκήσεις & ερωτήσεις/απαντήσεις θα γίνουν μέσω ασυγχρονης διδασκαλίας (video) όπου θα παρουσιάζονται τα slides και οι προφορικές / γραπτές εξηγήσεις και
(ΙΙ) καθε φορά που θα επικειται μαθημα μέσω σύγχρονης διδασκαλίας (MS-Teams) θα σας γνωστοποιείται εδώ με ανακοίνωση το σχετικό link συμμετοχής.

Τα 3 πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να έχετε υπόψη είναι:
(Α) Θα πρεπει αμεσα και οπωσηδήποτε να κανετε εγγραφη στο μαθημα και στη πλατφορμα mycourses ωστε να εχουμε αμεση επικοινωνια και καλυτερη διαχειριση εξετάσεων κλπ.,

(Β) Ολη η επικοινωνία και οργάνωση αυτού του μαθήματος θα γίνει μέσω αυτής της σελίδας και του mycourses, και

(Γ) Ολο το υλικό (Σημειώσεις - Διαλέξεις - Διαφανειες κλπ) ευρισκεται ανα ημερομηνια στο τμήμα "ΜΑΘΗΜΑ" αυτη της σελίδας. Οι διαλέξεις-video θα αναρτώνται για χρηση σας, ΟΜΩΣ ΔΕΝ προκείται να μεινουν μόνιμα στο χώρο ανάρτησης, σύντομα θα σβήνονται (περιορισμοί χώρου), οπότε θα πρέπει να τις "κατεβάζετε" στα τοπικά σας μέσα (Αιτήματα για αποστολή-διαθεσιμότητα των διαλέξεων, συνήθως υποβαλλόμενα πλησίον των εξετάσεων, θα αγνοούνται ως αδύνατα). Παρακαλώ ενημερώστε και τους γνωστούς σας!

   
   
 

 

   

 

 

Προβλήματα - Αναφορές

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα που να αφορά τον παρών δικτυακό τόπο επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στις διευθύνσεις:

Για τη διευκόλυνση όλων, αλλά και για την ταχύτερη απόκριση μας παρακαλούμε διατηρήστε το θέμα όπως το ορίζουμε. Για επιβεβαίωση το θέμα είναι:

INTRO TO ELECTRONICS Error Report