ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ : ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΑΤΑΣΗ

 

(Αφορά μόνον φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην επι πτυχίω  εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά".)

 

Το μάθημα θα εξετασθεί γραπτά την Δευτέρα 14/3 στις 18:30 στο αμφ. Α.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

1. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να είναι παρόντες έξω από την αίθουσα που θα εξετασθούν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την εξέταση . Η είσοδος και έξοδος από τη αίθουσα εξέτασης θα γίνεται ΜΟΝΟ από μία πόρτα (αυτή που ευρίσκεται κοντά στην "έδρα διδασκαλίας") άρα θα περιμένετε την άδεια εισόδου από τον επιτηρητή ΕΞΩ από αυτή τη πόρτα τηρώντας τις αποστάσεις υγιεινής.

2. Η συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές προϋποθέτει μη νόσηση από COVID-19, η οποία τεκμηριώνεται από τη σχετική ένδειξη στην πλατφόρμα Edupass ή/και του validator app. Φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην πλατφόρμα Edupass ( π.χ. μη Ελληνικής υπηκοότητας) πρέπει να διαθέτουν:

είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β ́32) Κ.Υ.Α.),

είτε πιστοποιητικό νόσησης (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β ́32) Κ.Υ.Α.),

είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (Rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.


Για την είσοδο στην αίθουσα ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ:

    I.         Να προσέρχονται στον χώρο εξέτασης 15 min πριν την έναρξη εξέτασης του μαθήματος φορώντας μάσκα τύπου KN95, N95, FFP2 ή διπλή χειρουργική μάσκα και τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

   II.         Να ακολουθούν τις οδηγίες των επιτηρητών.

  III.         Να επιδεικνύουν έγκυρο πιστοποιητικό σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 5.

  IV.         Επίδειξη σπουδαστικής ή αστυνομικής ταυτότητας για έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

   V.         Υπογραφή σε κατάσταση με δικό σας στυλό.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή στην εξέταση

3.  Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που θα κάθονται οι εξεταζόμενοι, κατάλληλα επιλεγμένες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να υπακούσουν τον επιτηρητή που θα υποδείξει πιθανόν αλλαγής θέσης σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της τάξης. Επί του εδράνου ("θρανίου") θα υπάρχουν μόνο βασικά όργανα (στυλό, χάρακες), αριθμομηχανή, το «σημειωματάριο» (2 φύλλα δηλ. 4 σελίδες) και η ταυτότητα. ΔΕΝ θα υπάρξουν άλλα χαρτιά (θα διανεμηθεί ότι χρειασθείτε), κινητά κλπ.

4.  Ερωτήσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ σε περίπτωση ελλιπούς διατύπωσης επί του τι ζητά ένα θέμα και θα γίνεται "δημόσια-φωναχτά" (δεν επιτρέπεται να σας πλησιάσει ο επιτηρητής) επομένως να αποφευχθούν οι οριακά ουσιαστικές ερωτήσεις για να μην ενοχλούνται αδίκως οι συνεξεταζόμενοι.

5.  Δεν θα υπάρξει αποχώρηση πριν το πέρας των εξετάσεων. Δεν θα επιτραπεί η προσωρινή απουσία από την αίθουσα (να φροντίσετε για τις προσωπικές σας ανάγκες πριν την έναρξη). Η αποχώρηση θα γίνει στο τέλος και μόνο (δηλ. μετά τη παρέλευση 2 ωρών), συντεταγμένα, καθ' υπόδειξη του επιτηρητή (π.χ. κατά σειρά ή στήλη) αφού ο κάθε εξεταζόμενος θα παίρνει ΟΛΑ τα προσωπικά του πράγματα, θα προχωρεί προς την έδρα, θα αφήνει τα χαρτιά εξέτασης και θα πηγαίνει στη πόρτα όποτε θα αποχωρεί (όλα αυτά κατά σειρά, ο ένας μετά τον άλλο).

6.  Είναι φανερό ότι η επίτευξη γρήγορων, ασφαλών και ομαλών εξετάσεων απαιτεί καλή διάθεση συνεργασίας όλων, με πρώτιστο μέλημα τη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. Για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε, μέχρι την ημέρα εξέτασης, να διαβάζετε συχνά τον πίνακα ανακοινώσεων (websiteμαθήματος) ώστε να είστε ενημερωμένοι και έτοιμοι.

 

7. Παρακαλείσθε να δείτε την όλη οργανωτική προσπάθεια με θετική διάθεση. Η τωρινή   δύσκολη κατάσταση απαιτεί τη μέγιστη δυνατή συνεργασία.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Αγαπητοί φοιτητές,

Από το Ακ. Έτος 2021-2022 ο διαδικτυακός τόπος του μαθήματος μεταφέρεται στο νέο σύστημα HELIOS του ΕΜΠ. Η σελίδα στο mycourses δεν ενημερώνεται από εδώ και στο εξής και θα καταργηθεί εντελώς σύντομα.

Προκειμένου να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και να έχετε πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος, πρέπει να συνδεθείτε (login) στο νέο σύστημα https://helios.ntua.gr/ με χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού και αφού αναζητήσετε το μάθημα " Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά" θα κάνετε Αυτο-εγγραφή (Σπουδαστής)

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Η "εγγραφή" σε μαθήματα στο HELIOS εξυπηρετεί μόνο την παροχή πρόσβασης στην υπηρεσία και δεν αντικαθιστά την υποχρέωσή σας να εγγράφεστε κάθε εξάμηνο στα μαθήματα στη γραμματεία, τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες και περιορισμούς σχετικά με τις εγγραφές.

 

 

Καλωσόρισμα

Ο δικτυακός αυτός τόπος, που αφορά το μάθημα του, δημιουργήθηκε στα πλαίσια της αναβάθμισης των σπουδών στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και έχει θέσει ως στόχο του να αποτελέσει το σημείο αναφοράς του μαθήματος, τόσο για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την λειτουργία του μαθήματος στην φοιτητική κοινότητα, όσο και για την παροχή των μέσων, των διευκολύνσεων και των απαιτήσεων που θα οδηγήσουν στην πραγματική αξιοποίηση του μαθήματος από πλευράς των φοιτητών.

Η σημαντικότητα του μαθήματος έγκειται στο ότι αποτελεί τη βάση για τα υπόλοιπα μαθήματα πληροφορικής που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών. Επίσης παρέχει εργαλεία για τον φοιτητή που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει να κάνει το πέρασμα του από τη σχολή πιο αποδοτικό και πιο "ξεκούραστο".

 

 

Σκοπός του μαθήματος

Οι πρόσφατες εξελίξεις οδήγησαν στην εμφάνιση ολοκληρωμένων και «έξυπνων» συσκευών (π.χ. φούρνοι μικροκυμάτων, αμορτισέρ, κλπ) αποτελουμένων τόσο από φυσικά (π.χ. ηλεκτρομηχανικά) στοιχεία όσο και από αισθητήρες και ενσωματωμένους ελεγκτές (embedded controllers) που κάνουν εφικτή την αυτόματη και αυτόνομη εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και την επικοινωνία τους με άλλες συσκευές. Η ολοκληρωμένη σχεδίαση αυτών των συσκευών γίνεται από τους ίδιους τους σχεδιαστές-κατασκευαστές τους, που δεν είναι αναγκαστικά μηχανικοί Η/Υ.

Το μάθημα Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών έχει σκοπό να καλύψει τις γνώσεις που απαιτούνται για ένα σημαντικό τμήμα αυτής της "ολοκληρωμένης σχεδίασης" στοχεύοντας στην εισαγωγή των φοιτητών Μηχανολόγων στις έννοιες της Μηχανοτρονικής (Mechatronics) δηλαδή στην θεώρηση της ηλεκτρονικής από την σκοπιά εφαρμογής της στο πεδίο της Μηχανολογίας.

Επιπρόσθετες και βαθύτερες γνώσεις δίνονται στο μάθημα Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακού Ελέγχου (Microprocessors Based Control) που έχει σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών Μηχανολόγων στις έννοιες των Ενσωματωμένων Συστημάτων Ελέγχου (Embedded Control Systems) από την σκοπιά εφαρμογής στο πεδίο της Μηχανολογίας.

 

 

Απαραίτητο Λογισμικό

Ένα τμήμα από τα βοηθήματα, τα οποία αφορούν το μάθημα, παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή. Για να μπορέσετε να τα δείτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός του ΕΠΥ στης σχολής, πιθανώς θα χρειαστείτε τα προγράμματα τα οποία εμφανίζονται σε λίστα αμέσως πιο κάτω. Το κατά πόσο θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα, εξαρτάται από τα προγράμματα που είναι ήδη εγκατεστημένα στον Η/Υ στον οποίο πρόκειται να εργαστείτε. Συνοπτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Τύπος αρχείων Πρόγραμμα που χρειάζεστε Που θα το βρείτε
.ppt Microsoft Power Point
Συνήθως περιέχει παρουσιάσεις που γίνονται στο αμφιθέατρο στα πλαίσια των παραδόσεων. Είναι διαδραστικά (interactive) και βοηθούν περισσότερο από απλά κείμενα.
Από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.microsoft.com) μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το πρόγραμμα προβολής των παρουσιάσεων του PowerPoint.

Εναλλακτικά ,ένα αντίγραφο του προγράμματος, μπορείτε να το αποκτήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

.pdf Adobe Acrobat (Reader)
Συνήθως περιέχει κείμενα από ασκήσεις ή σημειώσεις που αφορούν το μάθημα. Υποκαθιστά τις φωτοτυπίες ή άλλες έντυπες σημειώσεις.
Από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.adobe.com) μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το πρόγραμμα προβολής των αρχείων PDF, Adobe Acrobat Reader.

Εναλλακτικά, ένα αντίγραφο του προγράμματος μπορείτε να το αποκτήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα προγράμματα που δίνονται, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αφορούν το λειτουργικό σύστημα των  MS Windowsκαι δεν αποτελούν απαραίτητα τις πιο πρόσφατες εκδόσεις που δίνονται από την εταιρεία. Εμείς προτείνουμε εφόσον χρειαστείτε κάποιο από αυτά τα προγράμματα να το αποκτήσετε (κατεβάζοντας το) από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας.

 

 

Ανακοινώσεις

Οι παρακάτω ανακοινώσεις εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά (οι πιο πρόσφατες πρώτα). Αποτελούν βασικό σημείο ενημέρωσης του μαθήματος και πρέπει να τις συμβουλεύεστε συχνά.

 

23/9/2021

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

1. Το μάθημα θα εξετασθεί γραπτά σε αίθουσες που έχουν ήδη ανακοινωθεί από το πρόγραμμα εξετάσεων και για τις οποίες έχει ήδη υπάρξει μέριμνα υγιεινής, με τρόπο σύμφωνο με τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ιδρύματος και της Σχολής.
2. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων το μάθημα θα εξετασθεί την ΠΕΜΠΤΗ 30-09-2021 από 12:00 έως 14:00 στις αίθουσες που αναγράφονται στο πρόγραμμα της επαναληπτικής εξεταστικής της Σχολής . Η χρονική διάρκεια της εξέτασης θα είναι ακριβώς και αυστηρά 1 ώρα και 10 λεπτά.
3. Η κατανομή των εξεταζομένων στο μάθημα θα γίνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ σύμφωνα με το επώνυμό τους και φαίνεται παρακάτω:

 

Αίθουσα

αρχή

τέλος

Αμφ. Α (030)

Al Ramahi, Maksimov, Aγαπάκης

Ζερβός

Αμφ. Δ (Κτ.Δ)

Ζουλη

Κοκκορης

Αμφ. Ζ (Κτ.Ζ)

Κοκκός

Λασπιάς

Ζ-101

Λεβέντης

Μπακιρτζής

Ζ-201

Μπαλοδημου

Νικολετάκης

Ζ-202

Νικολέτος

Πατσάς

Ζ-204

Πάτσης

Τατσης

Ζ-206

Τζαννής

Ψυχογιός
Παρακαλούνται οι εξεταζόμενοι να ακολουθήσουν κατά γράμμα αυτή τη κατανομή γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση έναρξης των εξετάσεων.

 

4. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να είναι παρόντες έξω από την αίθουσα που θα εξετασθούν τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την εξέταση . Η είσοδος και έξοδος από τη αίθουσα εξέτασης θα γίνεται ΜΟΝΟ από μία πόρτα (αυτή που ευρίσκεται κοντά στην "έδρα διδασκαλίας") άρα θα περιμένετε την άδεια εισόδου από τον επιτηρητή ΕΞΩ από αυτή τη πόρτα τηρώντας τις αποστάσεις υγιεινής.

    Για την είσοδο στην αίθουσα ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ:


i. ΜΑΣΚΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (οποιουδήποτε τύπου) που διασφαλίζει κάλυψη μύτης και στόματος. Η μάσκα παραμένει στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια παραμονής στην αίθουσα. Αφαιρείται μόνο για λίγο κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας στην είσοδο.


ii. Δήλωση αρνητικού αποτελέσματος covid-19.

 
iii. Επίδειξη σπουδαστικής ή αστυνομικής ταυτότητας για έλεγχο ταυτοπροσωπίας.


iv. Υπογραφή σε κατάσταση με δικό σας στυλό.


Η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος covid-19 (βλ. ii) θα επιδεικνύεται και θα προσκομίζεται στους επιτηρητές κατά την είσοδο των εξεταζόμενων στην αίθουσα/αμφιθέατρο. Η δήλωση αυτή θα αναγράφει τον τρόπο που διεξήχθη ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (rapid test/ PCR, τα οποία θα έχουν ισχύ μέχρι και 72 ώρες πριν ή self test, το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι και 24 ώρες πριν).

Η δήλωση βρίσκεται εδώ:
http://www.mech.ntua.gr/files/announcements/2021/06/anak-dia-zosis.pdf

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χωρίς αυτή τη δήλωση δεν μας επιτρέπεται να αφήσουμε οιονδήποτε να εισέλθει σε αίθουσα για εξετάσεις


(α) Όσοι δεν φέρουν τη δήλωση αυτή δεν μπαίνουν στις αίθουσες να δώσουν εξετάσεις.
(β) Όσοι έχουν εμβολιαστεί, είναι αρκετό να προσκομίσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους,
ολοκληρωμένου προ 14 ημερών, ενώ αυτοί που έχουν νοσήσει με covid-19, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό νόσησης έως 180 ημέρες πριν.

5. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που θα κάθονται οι εξεταζόμενοι, κατάλληλα επιλεγμένες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να υπακούσουν τον επιτηρητή που θα υποδείξει πιθανόν αλλαγής θέσης σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της τάξης. Επί του εδράνου ("θρανίου") θα υπάρχουν μόνο βασικά όργανα (στυλό, χάρακες), αριθμομηχανή, το «σημειωματάριο» (1 φύλλο δηλ. 2 σελίδες) και η ταυτότητα. ΔΕΝ θα υπάρξουν άλλα χαρτιά (θα διανεμηθεί ότι χρειασθείτε), κινητά κλπ.

6. Ερωτήσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ σε περίπτωση ελλιπούς διατύπωσης επί του τι ζητά ένα θέμα και θα γίνεται "δημόσια-φωναχτά" (δεν επιτρέπεται να σας πλησιάσει ο επιτηρητής) επομένως να αποφευχθούν οι οριακά ουσιαστικές ερωτήσεις για να μην ενοχλούνται αδίκως οι συνεξεταζόμενοι.

7. Δεν θα υπάρξει αποχώρηση πριν το πέρας των εξετάσεων. Δεν θα επιτραπεί η προσωρινή απουσία από την αίθουσα (να φροντίσετε για τις προσωπικές σας ανάγκες πριν την έναρξη). Η αποχώρηση θα γίνει στο τέλος και μόνο (δηλ. μετά τη παρέλευση 70 λεπτών), συντεταγμένα, καθ' υπόδειξη του επιτηρητή (π.χ. κατά σειρά ή στήλη) αφού ο κάθε εξεταζόμενος θα παίρνει ΟΛΑ τα προσωπικά του πράγματα, θα προχωρεί προς την έδρα, θα αφήνει τα χαρτιά εξέτασης και θα πηγαίνει στη πόρτα όποτε θα αποχωρεί (όλα αυτά κατά σειρά, ο ένας μετά τον άλλο).

8. Είναι φανερό ότι η επίτευξη γρήγορων, ασφαλών και ομαλών εξετάσεων απαιτεί καλή διάθεση συνεργασίας όλων, με πρώτιστο μέλημα τη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. Για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε, μέχρι την ημέρα εξέτασης, να διαβάζετε συχνά τον πίνακα ανακοινώσεων (websiteμαθήματος) ώστε να είστε ενημερωμένοι και έτοιμοι.

9. Παρακαλείσθε να δείτε την όλη οργανωτική προσπάθεια με θετική διάθεση. Η τωρινή   δύσκολη κατάσταση απαιτεί τη μέγιστη δυνατή συνεργασία.
   
 

1/7/2021

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ( 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021)

 • Το μάθημα θα εξετασθεί γραπτά σε αίθουσες που έχουν ήδη ανακοινωθεί από το πρόγραμμα εξετάσεων και για τις οποίες έχει ήδη υπάρξει μέριμνα υγιεινής, με τρόπο σύμφωνο με τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ιδρύματος και της Σχολής.
 • Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων το μάθημα θα εξετασθεί την ΠΕΜΠΤΗ 08-07-2021 σε δυο τμήματα (προφανώς, ίσης) διάρκειας: Το πρώτο 10:00-11:10 (Πρωινή Εξέταση) και το δεύτερο 17:00-18:10 (Απογευματινή Εξέταση). Η χρονική διάρκεια της εξέτασης θα είναι ακριβώς και αυστηρά 1 ώρα και 10 λεπτά.
 • Η κατανομή των εξεταζομένων στο μάθημα θα γίνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ σύμφωνα με το επώνυμό τους και φαίνεται παρακάτω:

ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (10:00)

 

Αίθουσα

Αρχή

Τέλος

Ζ-202

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΒΑΣΣΟΣ

Αμφ Ζ (Κτ.Ζ 001)

ΒΙΔΑΛΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΕΡΟΣ

Αμφ. Α (030)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ

Ζ-204

ΚΟΥΛΟΥΜΟΣ

ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ

Ζ-101

ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ

ΜΠΟΥΡΑ

Ζ-206

ΝΑΤΣΙΟΥ

ΠΑΠΠΑ

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (17:00)

 

Αίθουσα

Αρχή

Τέλος

Ζ-202

ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΣΑΪΤΗΣ

Αμφ. Α (030)

ΣΚΙΑΔΑ

ΨΥΧΟΓΙΟΣ

 


           Παρακαλούνται οι εξεταζόμενοι να ακολουθήσουν κατά γράμμα αυτή τη κατανομή γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε αδικαιολόγητη καθυστέρηση έναρξης των εξετάσεων.

 • Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να είναι παρόντες έξω από την αίθουσα που θα εξετασθούν τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την εξέταση . Η είσοδος και έξοδος από τη αίθουσα εξέτασης θα γίνεται ΜΟΝΟ από μία πόρτα (αυτή που ευρίσκεται κοντά στην "έδρα διδασκαλίας") άρα θα περιμένετε την άδεια εισόδου από τον επιτηρητή ΕΞΩ από αυτή τη πόρτα τηρώντας τις αποστάσεις υγιεινής.
 • Για την είσοδο στην αίθουσα ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ:
  • Η ΜΑΣΚΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (οιοδήποτε τύπου) επί του προσώπου καθόλη τη διάρκεια παραμονής στην αίθουσα,
  • Η επίδειξη αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας, και
  • Η προσκόμιση κατά την ημερομηνία εξέτασης του κατάλληλου επίσημου παραστατικού περί αρνητικού "self-test" εντός του προηγούμενου 24-ώρου
 • Θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που θα κάθονται οι εξεταζόμενοι, κατάλληλα επιλεγμένες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να υπακούσουν τον επιτηρητή που θα υποδείξει πιθανόν αλλαγής θέσης σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της τάξης. Επί του εδράνου ("θρανίου") θα υπάρχουν μόνο βασικά όργανα (στυλό, χάρακες), αριθμομηχανή, το «σημειωματάριο» (1 φύλλο δηλ. 2 σελίδες) και η ταυτότητα. ΔΕΝ θα υπάρξουν άλλα χαρτιά (θα διανεμηθεί ότι χρειασθείτε), κινητά κλπ.
 • Ερωτήσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ σε περίπτωση ελλιπούς διατύπωσης επί του τι ζητά ένα θέμα και θα γίνεται "δημόσια-φωναχτά" (δεν επιτρέπεται να σας πλησιάσει ο επιτηρητής) επομένως να αποφευχθούν οι οριακά ουσιαστικές ερωτήσεις για να μην ενοχλούνται αδίκως οι συνεξεταζόμενοι.
 • Δεν θα υπάρξει αποχώρηση πριν το πέρας των εξετάσεων. Δεν θα επιτραπεί η προσωρινή απουσία από την αίθουσα (να φροντίσετε για τις προσωπικές σας ανάγκες πριν την έναρξη). Η αποχώρηση θα γίνει στο τέλος και μόνο (δηλ. μετά τη παρέλευση 70 λεπτών), συντεταγμένα, καθ' υπόδειξη του επιτηρητή (π.χ. κατά σειρά ή στήλη) αφού ο κάθε εξεταζόμενος θα παίρνει ΟΛΑ τα προσωπικά του πράγματα, θα προχωρεί προς την έδρα, θα αφήνει τα χαρτιά εξέτασης και θα πηγαίνει στη πόρτα όποτε θα αποχωρεί (όλα αυτά κατά σειρά, ο ένας μετά τον άλλο).
 • Είναι φανερό ότι η επίτευξη γρήγορων, ασφαλών και ομαλών εξετάσεων απαιτεί καλή διάθεση συνεργασίας όλων, με πρώτιστο μέλημα τη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής. Για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε, μέχρι την ημέρα εξέτασης,να διαβάζετε συχνά τον πίνακα ανακοινώσεων (websiteμαθήματος) ώστε να είστε ενημερωμένοι και έτοιμοι.
 • Παρακαλείσθε να δείτε την όλη οργανωτική προσπάθεια με θετική διάθεση. Η τωρινή δύσκολη κατάσταση απαιτεί τη μέγιστη δυνατή συνεργασία.
   
 

25/6/2021

 

«Οριστική δήλωση συμμετοχής στην διαδικτυακή εξέταση της Πέμπτης 08/07/2021  ΩΡΑ 15:00» ΣΤΟ MS FORMS

[ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)»]

Η διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί την ΠΕΜΠΤΗ 08/07/2021 και ώρα 15:00.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά» την ΠΕΜΠΤΗ 08/07/2021 και ώρα 15:00 θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνδεθείτε στο MS FORMS χρησιμοποιώντας το link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=swxeByp1IEOzZ20It5GMQCe0Og5hkpVPs3ze8w_Jy_pUNTExV0c3VkNGV1pZWEw2SElMT1lMM0lVMy4u

(Ο κωδικός που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε θα είναι της μορφής mcXXXXΧ@ntua.gr αντί mcXXXXΧ@mail.ntua.gr . Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα συμβουλευτείτε τις οδηγίες στο link:http://www.noc.ntua.gr/el/teleteaching-guide και συγκεκριμένα την ενότητα «Συχνές ερωτήσεις»).

Συμπληρώστε την φόρμα «Οριστική δήλωση συμμετοχής στην διαδικτυακή εξέταση της Πέμπτης 08/07/2021 ΩΡΑ 13:00» και πατήστε υποβολή.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν μπορέσετε να συνδεθείτε στο MS FORMS να κάνετε τη δήλωση θα έχετε και πρόβλημα με την εξέταση αφού θα γίνει μέσω του MS FORMS).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ MS FORMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00μμ.

   
 

01/06/2021

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ


H εξέταση του μαθήματος θα γίνει με φυσική παρουσία (συνήθεις γραπτές εξέτάσεις) ακολουθώντας τους κανόνες υγιεινής που απαιτούνται και οι οποίοι επιτυχώς εφαρμόσθηκαν στις εξετάσεις Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής με φυσική παρουσία είναι: (1) η προσκόμιση κατά την ημερομηνία εξέτασης του κατάλληλου επίσημου παραστατικού περί αρνητικού “self-test” εντός του προηγούμενου 24-ώρου καθώς και η χρήση μάσκας προσώπου κατά την είσοδο στην αίθουσα και καθ’ όλη τη παραμονή εντός αυτής και (2)  η εγγραφή του ενδιαφερομένου ΜΟΝΟΝ στην ομάδα «ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ» στο mycourses ως εξής:

Επιλέξετε (εντός του mycourses) διαδοχικά: Μάθημα Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά > Εργαλεία > Ομάδες και πατήστε το πράσινο κουμπί (Εγγραφή) στην ομάδα: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ»

 

Για όσους ΔΕΝ μπορούν να εξετασθούν με φυσική παρουσία για λόγους σχετιζόμενους με την πανδημία και μονο, ο εναλλακτικός τρόπος εξέτασης (π.χ. "1-προς-1 προφορική, εξ αποστάσεως, ηλεκτρονική εξέταση απο το Καθηγητή") θα ανακοινωθεί, τόσο από στο mycourses όσο και στην ιστοσελίδα του μαθήματος, καταλλήλως (θα υπάρξει δηλαδή σχετική ανακοίνωση). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να δηλώσουν συμμετοχή ΜΟΝΟΝ στην ομάδα «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Διαδικτυακά)» στο mycourses ως εξής:

Επιλέξετε (εντός του mycourses) διαδοχικά: Μάθημα Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά > Εργαλεία > Ομάδες και πατήστε το πράσινο κουμπί (Εγγραφή) στην ομάδα: «ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Διαδικτυακά)».

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ: (Τριτη, 22 /06/2021, 23:59:59)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η διαδικασία των εξετάσεων απαιτεί μεγάλη οργάνωση και κινητοποίηση προσωπικού. Κατά συνέπεια, θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφών/ αλλαγών στις παραπάνω λίστες αμέσως μετά την αναφερόμενη ημερομηνία. Καλείστε να συμμετάσχετε, με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε νέους μηχανικούς, στην οργάνωση των εξετάσεων, ακολουθώντας επακριβώς τους κανόνες.
   
 

19/4/2021


Την Τρίτη 20/04 @ 13:00 και Τετάρτη 21/04 @ 13:00 θα γινει ζωντανή διάλεξη διάρκειας ~100 min σε  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ. Tο περιεχόμενο (σημειώσεις, video) θα αναρτηθουν μετά τη διάλεξη. Για την συνδεση θα χρησιμοποιηθεί το MS-TEAMS και τo meeting link ειναι το : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a405af4a8ff9d405088af8ce2bce501d9%40thread.tacv2/1617906559084?context=%7b%22Tid%22%3a%22075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40%22%2c%22Oid%22%3a%220e3ab427-9261-4f95-b37c-def30fc9cbfa%22%7d

   
 

13/3/2021

Ακολουθόντας τις οδηγίες της πολιτείας και του ιδρύματος, οι διαλέξεις του μαθήματος "Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά" θα γίνουν εκ του μακρόθεν μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Συγκεκριμένα:

(Ι) οι διαλέξεις θεωρίας & παραδειγμάτων και οι ασκήσεις & ερωτήσεις/απαντήσεις θα γίνουν μέσω ασυγχρονης διδασκαλίας (video) όπου θα παρουσιάζονται τα slides και οι προφορικές / γραπτές εξηγήσεις και
(ΙΙ) καθε φορά που θα επικειται μαθημα μέσω σύγχρονης διδασκαλίας (MS-Teams) θα σας γνωστοποιείται εδώ με ανακοίνωση το σχετικό link συμμετοχής.

Τα 3 πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να έχετε υπόψη είναι:
(Α) Θα πρεπει αμεσα και οπωσηδήποτε να κανετε εγγραφη στο μαθημα και στη πλατφορμα mycourses ωστε να εχουμε αμεση επικοινωνια και καλυτερη διαχειριση εξετάσεων κλπ.,

(Β) Ολη η επικοινωνία και οργάνωση αυτού του μαθήματος θα γίνει μέσω αυτής της σελίδας και του mycourses, και

(Γ) Ολο το υλικό (Σημειώσεις - Διαλέξεις - Διαφανειες κλπ) ευρισκεται ανα ημερομηνια στο τμήμα "ΜΑΘΗΜΑ" αυτη της σελίδας. Οι διαλέξεις-video θα αναρτώνται για χρηση σας, ΟΜΩΣ ΔΕΝ προκείται να μεινουν μόνιμα στο χώρο ανάρτησης, σύντομα θα σβήνονται (περιορισμοί χώρου), οπότε θα πρέπει να τις "κατεβάζετε" στα τοπικά σας μέσα (Αιτήματα για αποστολή-διαθεσιμότητα των διαλέξεων, συνήθως υποβαλλόμενα πλησίον των εξετάσεων, θα αγνοούνται ως αδύνατα). Παρακαλώ ενημερώστε και τους γνωστούς σας!

   
   
 

 

   

 

 

Προβλήματα - Αναφορές

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα που να αφορά τον παρών δικτυακό τόπο επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στις διευθύνσεις:

Για τη διευκόλυνση όλων, αλλά και για την ταχύτερη απόκριση μας παρακαλούμε διατηρήστε το θέμα όπως το ορίζουμε. Για επιβεβαίωση το θέμα είναι:

INTRO TO ELECTRONICS Error Report