Υλικό Μαθήματος

Στον παρακάτω πίνακα θα βρίσκετε υλικό που σχετίζεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων (διδασκαλία θεωρίας, εισαγωγή στον επιστημονικό προγραμματισμό, ασκήσεις και άλλα βοηθητικά αρχεία).

Ημ/νία Διάλεξη Ύλη Βιβλίου Βοηθητικά Αρχεία
09/10/2019 Εισαγωγή - Μοντελοποίηση Συστημάτων 2.1 (2.1.1, 2.1.2)
2.4 [2.4.1, 2.4.3]
A1
16/10/2019
(ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ)
Ασκήσεις Μοντελοποίηση

Άσκηση 1

Άσκηση 2

Άσκηση 3

Άσκηση 4

Άσκηση 5

Άσκηση 6

Άσκηση 7

Άσκηση 8

16/10/2019 Γραμμικοποίηση, Αρχικές έννοιες για επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης, Επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης (Επίλυση Ομογενούς), Επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης (Γενική Λύση), Εισαγωγικές Έννοιες Γραμμικής Άλγεβρας 2.4 [2.4.1, 2.4.3 («Γραμμικοποίηση των εξισώσεων κατάστασης») 2.4.3 ( - έως και «Ιδιότητες των Μεταβατικών)]

Linear Algebra

18/10/2019 Γραμμικοποίηση, Αρχικές έννοιες για επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης, Επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης (Επίλυση Ομογενούς), Επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης (Γενική Λύση), Εισαγωγικές Έννοιες Γραμμικής Άλγεβρας 2.1.3, 2.2 (όλη), 2.3 (όλη), 2.4.3 (από «Προσδιορισμός της eAt στο πεδίο συχνότητας» έως τέλος) Σημείωση: Μέχρι τώρα έχουν καλυφθεί πλήρως οι παράγραφοι 2.1 - 2.4.

A2

23/10/2019 Ασκήσεις (Αναπλήρωση)  Ανάλυση συστημάτων

Άσκηση 1

Άσκηση 2

Άσκηση 3

Άσκηση 4

Άσκηση 5

Άσκηση 6

Ομοιότητα

Απόκριση

Μεθοδος Leverrier

Χρονική Ολοκλήρωση ΓΧΑΣ

23/10/2019 Ελεγξιμότητα 2.5.1 - 2.5.2  
30/10/2019 (Αναπλήρωση) Παρατηρησιμότητα 2.5.3 - 2.5.4 B
30/10/2019 Ευστάθεια (Εσωτερική & Εξωτερική)    
06/11/2019 Ασκήσεις (Αναπλήρωση) Ελεξιμότητα - Παρατηρησιμότητα - Ευστάθεια

Άσκηση 1
Άσκηση 2
Άσκηση 3
Άσκηση 4
Άσκηση 5
Άσκηση 6
Άσκηση 7
Άσκηση 8
Άσκηση 9
Άσκηση 10
Άσκηση 11
Άσκηση 12

06/11/2019 Σχεδίαση συστημάτων ελέγχου – Επιλογή Πόλων-Ανατροφοδότηση κατάστασης, Σταθεροποίηση. 3.1 - 3.2

 

08/11/2019 Παρατηρητές και Ανατροφοδότηση Εξόδου   C
20/11/2019
(Αναπλήρωση)
Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας    
20/11/2019 Ασκήσεις Σχεδίαση συστημάτων ελέγχου – Επιλογή Πόλων-Ανατροφοδότηση κατάστασης, Σταθεροποίηση. Άσκηση 1
Άσκηση 2
Άσκηση 3
Άσκηση 4
27/11/2019
(Αναπλήρωση)
Εισαγωγή στο Πρόβλημα Βελτίστου Ελέγχου 3.4.1 - 3.4.3  
27/11/2019 Βέλτιστος έλεγχος: Αναγκαίες Συνθήκες – Παραδείγματα 3.4.3 - 3.4.6  
04/12/2019
(Αναπλήρωση)
Έλεγχος Ελάχιστης Ενέργειας -
Ο Γραμμικός Τετραγωνικός Ρυθμιστής (ΓΤΡ) - Παραδείγματα
3.4.7 - 3.4.10  
04/12/2019 Επίλυση Riccati – ΓΤΡ Μόνιμης Κατάστασης - Παραδείγματα   D
06/12/2019 Ασκήσεις Ασκήσεις Βέλτιστου Ελέγχου

Ασκηση 1

Ασκηση 2

Ασκηση 3

11/12/2019 Εισαγωγή στα περιβαλλον MATLAB & SIMULINK για αναλυση, σχεδιαση & προσομοιώση ΣΑΕ  

Intro to MATLAB & SIMULINK

13/12/2019 Ασκήσεις Βέλτιστος Έλεγχος

Ασκηση 4

Ασκηση 5

Ασκηση 6

18/12/2019 Παρακολούθηση Τροχιάς - Παραδείγματα - Εισαγωγή στην Αρχή του Pontryagin    
10/01/2020 Ασκήσεις Βέλτιστος Έλεγχος

Ασκηση 7

Ασκηση 8

 

Βιβλία

Αρθρα