Υλικό Μαθήματος

Στον παρακάτω πίνακα θα βρίσκετε υλικό που σχετίζεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων (διδασκαλία θεωρίας, εισαγωγή στον επιστημονικό προγραμματισμό, ασκήσεις και άλλα βοηθητικά αρχεία).

Ημ/νία Διάλεξη Ύλη Βιβλίου Βοηθητικά Αρχεία Διάλεξη
14/10/2020 ΔΙΑΛΕΞΗ-Video: Εισαγωγή - Μοντελοποίηση Συστημάτων - Γραμμικοποίηση 2.1 (2.1.1, 2.1.2) 2.4 [2.4.1, 2.4.3 («Γραμμικοποίηση των εξισώσεων κατάστασης»)] Lectures SAE II - A1 AC VideoLecture 1
14/10/2020 ΔΙΑΛΕΞΗ-MS Teams: Εισαγωγή στα περιβαλλον MATLAB & SIMULINK για αναλυση, σχεδιαση & προσομοιώση ΣΑΕ   Intro to MATLAB & SIMULINK  
21/10/2020 Αρχικές έννοιες για επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης, Επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης (Επίλυση Ομογενούς), Επίλυση Εξισώσεων Κατάστασης (Γενική Λύση), Κρουστική Απόκριση, Επίλυση ΓΧΑΣ στο πεδίο συχνότητας, Υλοποίηση ΣΜ στο χώρο κατάστασης. Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων ΓΧΑΣ,  Διαγώνια Κανονική Μορφή). Εισαγωγικές Έννοιες Γραμμικής Άλγεβρας. 2.4.3 (όλο το υπόλοιπο), 2.1.3, 2.2 (όλη), 2.3 (όλη) Σημείωση: Μέχρι τώρα έχουν καλυφθεί πλήρως οι παράγραφοι 2.1 - 2.4 Lectures SAE II - A2 , Linear Algebra AC VideoLecture 2
21/10/2020 Aσκήσεις: Μοντελοποίηση-1  

Άσκηση 1
Άσκηση 2
Άσκηση 3
Άσκηση 4

 
4/11/2020 Ελεγξιμότητα 2.5.1, 2.5.2   AC VideoLecture 3
4/11/2020 Aσκήσεις: Μοντελοποίηση-2  

Άσκηση 5
Άσκηση 6
Άσκηση 7
Άσκηση 8

 
11/11/2020 Παρατηρησιμότητα 2.5.3, 2.5.4

Lectures SAE II - Β

AC VideoLecture 4
11/11/2020 Aσκήσεις: Ανάλυση Συστημάτων - 1  

Άσκηση 9

Άσκηση 10

Άσκηση 11

Άσκηση 12

Άσκηση 13

 
18/11/2020 Εισαγωγή στην Ευσταθεια, Ευστάθεια Εσωτερική - Ευστάθεια Εξωτερική     AC VideoLecture 5
18/11/2020 Aσκήσεις: Ανάλυση Συστημάτων - 2  

Άσκηση 14

Άσκηση 15

Άσκηση Leverrier

 
25/11/2020 Σχεδίαση συστημάτων ελέγχου – Επιλογή Πόλων - Ανατροφοδότηση κατάστασης - Σταθεροποίηση - Παρατηρητές 3.1 -3.3   AC VideoLecture 6
25/11/2020 Aσκήσεις: Ελεγξιμοτητα / Παρατηρησιμότητα / Ευσταθεια - 1  

Άσκηση 16

Άσκηση 17

Άσκηση 18

Άσκηση 19

Άσκηση 20

Άσκηση 21

 
02/12/2020 Παρατηρητές και Ανατροφοδότηση Εξόδου - Παρακολούθηση Εισόδου Βαθμίδας  

Lectures SAE II - C


AC VideoLecture 7
02/12/2020 Aσκήσεις: Ελεγξιμοτητα / Παρατηρησιμότητα / Ευσταθεια - 2  

Άσκηση 22

Άσκηση 23

Άσκηση 24

Άσκηση 25

Άσκηση 26

 
09/12/2020 Εισαγωγή στο Πρόβλημα Βελτίστου Ελέγχου – Βέλτιστος έλεγχος: Αναγκαίες Συνθήκες - Παραδείγματα - Έλεγχος Ελάχιστης Ενέργειας 3.4.1 - 3.4.9   AC VideoLecture 8
09/12/2020 Aσκήσεις: Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου – Επιλογή Πόλων - Ανατροφοδότηση Κατάστασης - Σταθεροποίηση  

Άσκηση 27

Άσκηση 28

Άσκηση 29

Άσκηση 30

 
16/12/2020 Ο Γραμμικός Τετραγωνικός Ρυθμιστής (ΓΤΡ) - Παραδείγματα - Επίλυση Riccati – ΓΤΡ Μόνιμης Κατάστασης - Παραδείγματα - Παρακολούθηση Τροχιάς - Παραδείγματα 3.4.9 - 3.4.11

Lectures SAE II - D

και

Appendix

AC VideoLecture 9
16/12/2020 Aσκήσεις: Βελτιστος Έλεγχος-1  

Άσκηση 31

Άσκηση 32

Άσκηση 33

Άσκηση 34

 

 
13/01/2021 Εισαγωγή στην Αρχή του Pontryagin     AC VideoLecture 10
13/01/2021 Aσκήσεις: Βελτιστος Έλεγχος-2  

Άσκηση 35

Άσκηση 36

 
20/01/2021 Επαναληπτικές ασκήσεις  

Άσκηση 37
Άσκηση 38
Άσκηση 39

Άσκηση 40
Άσκηση 41
Άσκηση 42
Άσκηση 43

 
 

Βιβλία

Αρθρα