Περιεχόμενο

 1. Εισαγωγη στο Χώρο Κατάστασης
  • Μοντελοποίηση στο Χώρο Κατάστασης
  • Ανάλυση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης
 2. Δομικές Ιδιότητες Συστημάτων
  • Ελεγξιμότητα
  • Παρατηρησιμότητα
  • Ευστάθεια
 3. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου
  • Ανατροφοδότηση Κατάστασης
  • Παρατηρητές και Ανατροφοδότηση Εξόδου
 4. Εισαγωγή στον Βέλτιστο Έλεγχο
  • Εισαγωγή στην Βελτιστοποίηση σε χώρους πεπερασμένων και απείρων διαστάσεων.
  • Εισαγωγή στο Λογισμό των Μεταβολών
  • Βέλτιστος Έλεγχος μέσω Λογισμού των Μεταβολών
  • Αναγκαίες Συνθήκες Βέλτιστου Ελέγχου
  • Έλεγχος Ελάχιστης Ενέργειας
  • Προβλήματα τύπου «Γραμμικού Ρυθμιστή»
  • Παρακολούθηση Τροχιάς
  • Αρχή του Pontryagin

Δομή

 Το μάθημα αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 1. Διαλέξεις: Λαμβάνουν χώρα δύο (2) φορές την εβδομάδα και καλύπτουν:
  1. Θεωρία Αυτομάτου Ελέγχου
  2. Ασκήσεις Αυτομάτου Ελέγχου

 2. Διαλέξεις & Επιδείξεις επι ειδικών θεμάτων: Προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις οι οποίες θα γίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας και σε ημερομηνίες που θα συμπίπτουν με ημέρες διδασκαλίας του μαθήματος:
  • Χρήση του περιβάλλοντος MATLAB – SIMULINK στον Αυτόματο Έλεγχο
  • Επίδειξη Βασικών μεθόδων Ελέγχου σε Απλή Εργαστηριακή Διάταξη
 3. Παραδοτέα: Το μάθημα έχει δύο (2) "δυνατά" παραδοτέα. Πρέπει να τονισθεί ότι ΔΕΝ είναι υποχρεωτικά και τα 2 παραδοτέα. Σκοπός των παραδοτέων είναι αποκλειστικά και μόνο η εκμάθηση του αντικειμένου του μαθήματος με σκοπό την μείωση του βάρους της τελικής εξέτασης. Η παράδοση & εξέταση των παραδοτέων θα γίνεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώνεται τόσο κατά την διάρκεια των διαλέξεων όσο και σε αυτή την σελίδα στο τμήμα "ανακοινώσεις". Τα παραδοτέα είναι:
  1. Θέμα Μελέτης (Design Project):
   Κλασσική μορφή θέματος, σε σπονδυλωτή μορφή (κατά τμήματα) με σκοπό την σχεδόν συνολική κάλυψη της θεωρίας της ύλης και εξάσκηση στο σχεδιασμό ΣΑΕ μέσω του πακέτου λογισμικού MATLAB / SIMULINKTM που απλοποιεί πολύ το σχεδιασμό. Το θέμα θα εκπονείται από κάθε έναν ξεχωριστά. Προφανώς προαπαιτούνται γνώσεις από το προηγούμενο μαθήματα ΣΑΕ. Δείτε την εκφώνηση της Φάσης 3 κάνοντας κλικ εδώ
  2. Τελική Εξέταση: Η κλασσική τελική εξέταση στις εξεταστικές περιόδους. Προφανώς η εξέταση αυτή δεν απαιτεί συνεργασία ... :-). Η τελική γραπτή εξέταση γίνεται χωρίς βιβλία ή σημειώσεις παρά μόνο ένα 2-φυλλο (δηλ. 4 σελίδες) βοήθημα σημειώσεων που επιμελείται κάθε σπουδαστής μόνος του. Οι δυνατοί συνδυασμοί παραδοτέων είναι:
   α/α Σύνθεση Συνθήκες εμφάνισης προβιβάσιμου βαθμού Υπολογισμός Τελικού Βαθμού, G=
   1 Β g(Β) >= 5 g(Β)
   2 Α, Β g(A) >=6
   g(B) >=4
   0.2 x g(A) + 0.8 x g(B)

Παρατηρήστε ότι:

 1. Η συνάρτηση g(.) :{A,B}->[0,10] παριστά τον βαθμό σε ένα παραδοτέο... :-)
 2. Το θέμα μελέτης, Α, είναι το βασικό μέσο εκμάθησης της θεωρίας του μαθήματος
 3. Η παράδοση & εξέταση των παραδοτέων θα γίνεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία για το καθένα. Κάθε ημέρα μετά από αυτή θα συνεπάγεται μείωση του αντίστοιχου βαθμού κατά 20%.
 4. Σε περίπτωση αποτυχίας (G<5), ο βαθμός g(Β) έχει αξία για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος, εφόσον το θελήσει ο ενδιαφερόμενος.
 5. Τα παραδοτέα θα πρέπει να είναι γραμμένα με τεχνικό – επαγγελματικό τρόπο : αν θέλετε κάνετε χρήση των εργαλείων υπολογισμού (π.χ. MATLAB) και επεξεργασίας κειμένου (π.χ. OpenOffice) του ΕΠΥ.
 6. Το θέμα μελέτης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά (έκθεση-λογισμικό) πριν τη παράδοση-εξέταση και θα υποβάλλεται εγγράφως (μόνο η έκθεση) κατά τη διάρκεια της παράδοσης-εξέτασης


ΠΡΟΣΟΧΗ : Η επιλογή κάποιου τρόπου γίνεται «αυτόματα». Όσοι επιλέξουν να παραδώσουν τη 1η ΦΑΣΗ του Θέματος Μελέτης (ημερομηνία παράδοσης - εξέτασης: θα ανακοινωθεί) θεωρούνται ότι ακολουθούν τον «τρόπο-2». Οι υπόλοιποι αυτόματα θεωρούνται ότι ακολουθούν το «τρόπο-1». Αλλαγές επιλογής (προς οιαδήποτε κατεύθυνση) ΔΕΝ γίνονται δεκτές κατόπιν αυτής της ημερομηνίας.

Βοηθήματα

Νέο έντυπο υλικό:

Κατά καιρούς θα τοποθετούνται σε αυτή την σελίδα νέο βελτιωμένο υλικό (ασκήσεις, νέες σημειώσεις κλπ.).

Νέο ηλεκτρονικό υλικό:

Αφορά αρχεία που θα διανέμονται με ανακοίνωση αναλόγως των περιστάσεων.