Επικοινωνία με τον διδάσκοντα

Για ότι πληροφορίες θέλετε σχετικά με το μάθημα θα επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο (http://users.ntua.gr/kkyria) είτε στην ηλεκτρονική του διεύθυνση kkyria@mail.ntua.gr ή τηλεφωνικώς στο 210 772 3595.

Τεχνικά ζητήματα με το site

Για τεχνικά θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Παναγιώτη Παύλου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση allos@mail.ntua.gr ή τηλεφωνικώς 210 772 3651.

Επικοινωνία με E-Mail

Σε κάθε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας καλό θα είναι στο θέμα του μηνύματος να είναι καθαρά γραμμένο και με κεφαλαία γράμματα το όνομα του μάθήματος.