Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής & Κατασκευών

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

2.3.06.5 - 5ο εξάμηνο


Τελευταία ενημέρωση: 27 Σεπτεμβρίου 2017

Χώρος διεξαγωγής μαθήματος: Αμφιθέατρο Α
Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα 15:15 - 17:00 & Πέμπτη 15:15 - 17:00


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Α/Α
Ημ/νία
Περιεχόμενο ανακοίνωσης
4
27 Σεπτ 2017
"Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και έπειτα, ανακοινώσεις και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που θα αφορά το παρόν μάθημα, θα αναρτώνται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα του mycourses"
3
09 Φεβ 2017
"Στη γραπτή εξέταση του μαθήματος ημέρα Πέμπτη 16/02/2017 επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, σημειώσεων και λοιπών βοηθημάτων. Επιτρέπονται στυλό (όχι κόκκινου χρώματος), μολύβι, κομπιουτεράκι για αριθμητικές πράξεις, γόμα, χάρακας και διορθωτικό υγρό. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για αριθμητικές πράξεις. Τέλος, οι φοιτητές θα πρέπει να φέρουν και λευκές κόλλες Α4"
2
10 Νοε 2016
"Οι φοιτητές που εξετάστηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016, μπορούν να προσέλθουν την Τρίτη 15/11/2016 και ώρα 12:00 - 13:00, στο Εργαστήριο Δυναμικής (Μ.002), για να ελέγξουν τα γραπτά τους"
1
27 Οκτ 2016
"Η διδασκαλία του μαθήματος "Δυναμική Μηχανών I", ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 27/10/2016, λόγω ασθένειας του διδάσκοντος"
Copyright © ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών - 2017. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή του παρόντος Εκπαιδευτικού Υλικού, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτού, για πάσης φύσεως εμπορικό ή επαγγελματικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσεως, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.Σημειώσεις (Δρ. Δ. Βενετσάνος, Δρ. Ι. Αντωνιάδης)
Α/Α
Εκπαιδευτικής
Ενότητας
Περιεχόμενο
Αρχείο
1
Εισαγωγή

Educational_Notes_01_rev01_2015

Lecture_01.ppt

2
Δυναμικό Σύστημα m-c-k 1 Β.Ε. χωρίς εξωτερική διέγερση - Εφαρμογή
Educational_Notes_02
3
Δυναμικό Σύστημα m-c-k 1 Β.Ε. με εξωτερική διέγερση
Educational_Notes_03
4
Δυναμικό Σύστημα m-c-k 1 Β.Ε. με εξωτερική διέγερση - Δυναμικό Σύστημα m-c-k 1 Β.Ε. με κινηματική διέγερση - Εφαρμογές
Educational_Notes_04
5
Μελέτη απόκρισης συστήματος σε αρμονική διέγερση με ανάλυση Fourier
Educational_Notes_05
6
Μεταβατικές διεγέρσεις
Educational_Notes_06
7
Δυναμικό Σύστημα m-c-k δύο Βαθμών Ελευθερίας (2 Β.Ε.) - Ενεργειακή Αρχή Lagrange - Ιδιοτιμές / Ιδιοανύσματα (Εισαγωγή)
Educational_Notes_07
8
Ιδιοτιμές & Ιδιοανύσματα Δυναμικού Συστήματος Πολλών Βαθμών Ελευθερίας - Ιδιοανυσματικός Μετασχηματισμός (εισαγωγή)
Educational_Notes_08
9
Ιδιοανυσματικός Μετασχηματισμός - Εφαρμογές
Educational_Notes_09
10
Απόκριση πολυβάθμιου συστήματος m-c-k μέσω Συνάρτησης Μεταφοράς - Εφαρμογή
Educational_Notes_10
11
Τεχνολογικές εφαρμογές πολυβάθμιων δυναμικών συστημάτων
Educational_Notes_11
12
Μετασχηματισμός Laplace - Εφαρμογή
Educational_Notes_12
13
Τετράεδρο κατάστασης - Εφαρμογή
Educational_Notes_13
14
Mοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων με τη Μέθοδο Lagrange - Εφαρμογή ρευστομηχανικού συστήματος
Educational_Notes_14
15
Mοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων με τη Μέθοδο Lagrange - Εφαρμογή ηλεκτρομηχανικού συστήματος - Εφαρμογή: απλοποιημένη δυναμική οχήματος
Educational_Notes_15
16
Mοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων συνεχούς μέσου - Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων (Εισαγωγή) - Μοντελοποίηση ράβδου σε εφελκυσμό
Educational_Notes_16
17
Μοντελοποίηση ράβδου μεταβλητής διαμέτρου σε εφελκυσμό με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων
Educational_Notes_17
18
Μοντελοποίηση δοκού σε στρέψη με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων - Μοντελοποίηση δοκού σε κάμψη με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων - Εφαρμογή
Educational_Notes_18
19
Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων - Εφαρμογή (Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης)
Educational_Notes_19
20
Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων - Εφαρμογές (Προσδιορισμός σταθερών Δυναμικού Συστήματος m-c-k 1 Β.Ε. - Bio-Sensors/Bio-MEMS)
Educational_Notes_20
21
Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων - Εφαρμογές (Προσδιορισμός σταθερών Δυναμικού Συστήματος m-c-k 1 Β.Ε. με χρήση του Συντελεστού Μεταδοτικότητας - Μελέτη ταλαντούμενης αβαρούς και άκαμπτης ράβδου φέρουσας ελατήριο, αποσβεστήρα και ανηρτημένη μάζα)
Educational_Notes_21
22
Εφαρμογές της Ενεργειακής Αρχής Lagrange σε μονοβάθμια και διβάθμια συστήματα m-k

Educational_Notes_22
--
Τυπολόγιο (Equation Tables)
Equation_Tables

Διαλέξεις (Δρ. Χ. Γιακόπουλος, Δρ. Ι. Αντωνιάδης)
Α/Α
Διάλεξης
Περιεχόμενο
Αρχείο
1
Εισαγωγή - Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων
Lecture_01

Ασκήσεις (Δρ. Χ. Γιακόπουλος, Δρ. Ι. Αντωνιάδης)
Α/Α
¶σκησης
Περιεχόμενο
Αρχείο
1
¶σκηση 1
Exercise_01
2
¶σκηση 2
Exercise_02
3
¶σκηση 3
Exercise_03

Οπτικό Υλικό Πειραματικών Εφαρμογών (Δρ. Χ. Γιακόπουλος, Δρ. Ι. Αντωνιάδης)
Α/Α
Εφαρμογής
Περιεχόμενο
Αρχείο
1
Εργαστηριακή Εφαρμογή 1
Experiment_01


Βιβλιογραφία
Τίτλος βιβλίου
Συγγραφέας
Εκδότης
Έτος έκδοσης
Δυναμική Μηχανών

Κανάραχος Α., Αντωνιάδης Ι.

Παπασωτηρίου & Σια Ο.Ε.
1998
Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων Νατσιάβας Σ.
Ζήτη
2001
Engineering Vibrations, 3rd Edition Daniel J. Inman
Person International Edition
2009
Vibration Engineering A.D. Dimarongonas
West Publishing
1975
Introduction to Dynamic Systems Analysis T.D. Burton
McGraw-Hill
1994
Mechanical Vibrations, SI Edition S. Rao
Person / Prentice Hall
2005

 

Για πλήρη βιβλιογραφία, επισκεφθείτε τον διπλανό σύνδεσμο


Διδάσκοντες

Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Διευθυντής
Γραφείο: E3.14, Κτίριο (Ε), 3ος όροφος, τηλ: 772-1524
Email: antogian@central.ntua.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/Antoniadis_Ioannis

Δρ. Γιακόπουλος Χρήστος, Ε.Δ.Ι.Π.
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Γραφείο: M.002, Κτίριο (Μ), Ισόγειο, τηλ: 772-2332
Email: chryiako@central.ntua.gr

Βοηθός Διδασκαλίας

Ιωάννης Ε. Σαπουντζάκης, Υ.Δ.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Γραφείο: M.002, Κτίριο (Μ), Ισόγειο, τηλ: 772-2332
Email: isapountzakis@mail.ntua.gr