Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής & Κατασκευών

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ

2.3.03.4 - 4ο εξάμηνο

Δευ 17:15 - 19:00 / Αμφιθέατρο 'Α'
Τετ 12:45 - 14:30 / Αμφιθέατρο 'Α'


Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαρτίου 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Α/Α
Ημ/νία
Περιεχόμενο Ανακοίνωσης
1
13 Ιουλ 2015

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Μ ΤΗΝ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΩΡΑ 11:30

ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 09:30 – 11:30
ΚΤΙΡΙΟ Μ - ΓΡΑΦΕΙΟ Μ.102

2
21 Οκτ 2014Παρακαλείσθε να δηλώσετε στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να ενημερώνεσθε για το μάθημα μέσω email.

 


Copyright © ΕΜΠ - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών - 2017. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή του παρόντος Εκπαιδευτικού Υλικού, εξ' ολοκλήρου ή τμήματος αυτού, για πάσης φύσεως εμπορικό ή επαγγελματικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσεως, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.Εκπαιδευτικό υλικό
Α/Α Εκπαιδευτικής Ενότητας
Περιεχόμενο
Αρχείο
01

Εισαγωγή

Lecture_01_ppt

Lecture_01_videos (1)

Lecture_01_videos (2)

02

Βαθμοί Ελευθερίας

Lecture_02_ppt

Lecture_02_pdf

Lecture_02_Homework_01

03 & 04

Ομογενής Μετασχηματισμός

Lecture_03_ppt

Lecture_03_pdf

Lecture_04_pdf

05

Μηχανισμοί 3 - Μελών

Lecture_05_ppt

Lecture_05_pdf

06

Μηχανισμοί στο Χώρο

Lecture_06_ppt

Lecture_06_pdf

Lecture_06_videos

07

Ταχύτητες - Επιταχύνσεις

Lecture_07_pdf

Lecture_07_Appendix_pdf

08

Μηχανισμός 4 - Μελών

Lecture_08_pdf
09

Ενεργειακή Αρχή Lagrange

Lecture_09_pdf
10

Στιγμιαία Κέντρα Περιστροφής

Lecture_10_pdf
11

Δυναμική Ρομποτικού Βραχίονα - Ανάλυση με Lagrange

Lecture_11_pdf


Βιβλιογραφία
Τίτλος Βιβλίου
Συγγραφέας
Εκδότης
Έτος έκδοσης

Μηχανισμοί και Ρομποτικά Συστήματα
Στο σύστημα Εύδοξος: Βιβλίο [9755]

Κανάραχος Α.
Παπασωτηρίου & Σια Ο.Ε.
2001

Μηχανισμοί και Ρομποτικά Συστήματα - Ασκήσεις
Στο σύστημα Εύδοξος: Βιβλίο [9755]

Κανάραχος Α.
Παπασωτηρίου & Σια Ο.Ε.
2001

Για πλήρη βιβλιογραφία, επισκεφθείτε τον διπλανό σύνδεσμο

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δρ. Ι.Α. Αντωνιάδης, Καθηγητής
Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου
Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών
Διευθυντής
Γραφείο: Κτίριο (Ε), 3ος όροφος, τηλ: 210 772 1524
Email: antogian@central.ntua.gr
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/Antoniadis_Ioannis