Εθνικo Μετσoβιο Πολυτεχνειο
Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων

 

Τομέας Θερμότητας

Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών

Description: emp

National Technical University of Athens

School of Mechanical Engineering

 

Section of Thermal Engineering

Laboratory of Thermal Processes

Description: rombul2d    Αντικείμενο

 

Description: movie

 

Description: rombul2d    Subject

Description: rombul2d    Courses

Description: rombul2d    Publications

Description: rombul2d    Books

Description: rombul2d   Laboratory΄s books

Description: rombul2d   Information

 

Description: rombul2d    Μαθήματα

Description: rombul2d    Δημοσιεύσεις

Description: rombul2d   Βιβλία και σημειώσεις

Description: rombul2d   Βιβλία Εργαστηρίου

Description: rombul2d   Πληροφορίες

 

 

Διεύθυνση Εργαστηρίου:

Διευθύντρια: Καθ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Τομέας Θερμότητας,
Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών ,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780

Πολυτεχνειούπολη - Ζωγράφου

Τηλ.: 210 772.1255, 210 772.4040,

Fax: 210 772.3976

Σχόλια: Αργυρώ Δ. Παπαδάκη

 

Address:

Director Prof..Athina Stegou-Sagia

 

School of Mechanical Engineering

Department of Thermal Engineering

National Technical University of Athens

9 Iroon Polytechniou Str.,

Zografou 15780

Greece

Tel:030 210 7721255

Fax:030 210 7723976

 

Comments: Argyro D. Papadaki