Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης


Παρουσιάσεις Μαθήματος (έως 2014)

Παρουσιάσεις Μαθήματος (2016)

Σημειώσεις ΔΠΜΣ "Υπολογιστική Μηχανική"

Προτεινόμενες Διπλωματικές

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βιβλία Καύσης στο Ε.Μ.Π

Εργαστήριο 2016 


Research

Facilities

People

Publications
 
Contact

 


© 2003 Laboratory of Heterogeneous Mixtures & Combustion Systems