Δικτυακός Τόπος Σελίδων Μαθημάτων

Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Ε.Μ.Π.

Παρακαλούμε επιλέξτε από το μενού αριστερά το εξάμηνο που σας ενδιαφέρει.

Χρηματοδότηση στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ...

Οδηγίες προς τους διδάσκοντες

Ο δικτυακός αυτός τόπος φιλοξενείται από το Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών της Σχολής.

Σχεδίαση: Παύλου Παναγιώτης (allos@mail.ntua.gr)

Επικοινωνήστε μαζί μας για προτάσεις βελτίωσης ή προβλήματα που αφορούν τον δικτυακό τόπο ή με τους διδάσκοντες για τις επιμέρους σελίδες των μαθημάτων.

Σχεδιάστηκε για ανάλυση οθόνης 1024x768 και χρήση του Internet Explorer 6